Verslag Afbakening en reikwijdte AWBZ en onderwijs

donderdag 22 januari 2004 09:33

Door: André Rouvoet
Schriftelijke vragen over de brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 13 november 2003 inzake Gedragslijn tot 1 augustus 2004 rondom afbakening en  reikwijdte van de AWBZ en onderwijs
  1. Is de staatssecretaris overeengekomen dat de minister van OCW de financiering overneemt van de wegvallende AWBZ-voorzieningen (ondersteunende en activerende begeleiding) voor nieuwe aanvragen voor een PGB op naar het regulier onderwijs? Zonee, waarom niet?
  2. Hoe groot schat de staatssecretaris het effect van de voorgestelde gedragslijn in, dat veel kinderen met een verstandelijk handicap van het regulier onderwijs worden uitgesloten nu ondersteunende en activerende begeleiding niet meer AWBZ-gefinancierd wordt? Erkent de staatssecretaris dat zonder deze functie deze kinderen veelal niet meer aan het regulier onderwijs kunnen blijven deelnemen?
  3. Zullen kinderen met een meervoudige handicap zonder PGB nog worden toegelaten op het speciaal onderwijs? Kan de directie van een ZMLK-school voldoende begeleiding bieden zonder AWBZ-financiering?
  4. Is het risico niet dat meervoudig gehandicapte kinderen voor wie zonder PGB geen plek meer zal zijn op de speciale scholen, zij naar de Cluster 3-scholen zullen worden doorverwezen, of thuis komen te zitten? Hoe verhoudt zich dit tot het bestaande beleid, waarin zo veel mogelijk wordt ingezet op deelname aan het onderwijs?
  5. Is de staatssecretaris niet van mening dat zij de rechten van kinderen met een (verstandelijke) beperking op onderwijs met deze maatregel inperkt?
  6. Wil de staatssecretaris zeker stellen dat na 1 augustus 2004 leerlingen die een PGB hebben of willen aanvragen weer in aanmerking zullen komen voor financiering van zowel persoonlijke verzorging en verpleging als ondersteunende en activerende bege-leiding, zowel in het regulier en het speciaal onderwijs, omdat het onderwijs anders voor kinderen met een verstandelijke beperking geheel ontoegankelijk dreigt te wor-den?
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari