Verslag Wijziging Electriciteitswet 1998 en Gaswet

dinsdag 03 februari 2004 09:58

 
 
Door: Arie Slob
 
Bij de leden van de ChristenUnie-fractie leven zorgen over de vraag of energieleveringsbe-drijven voldoende zijn voorbereid op de marktopening voor kleinverbruikers per 1 juli 2004. Zij wijzen op de administratieve chaos die ontstond bij de opening van de markt voor groene stroom, en de moeite die het bedrijven soms kostte om over te stappen. Welke maatregelen hebben de energiebedrijven getroffen om herhaling van deze administratieve problemen te voorkomen? Welke wettelijke prikkels zijn er om de service aan overstappende klanten op een hoog niveau te handhaven? Wat kan de minister doen om in te grijpen wanneer de ener-giebedrijven opnieuw niet in staat blijken om de stroom van overstappende klanten te ver-werken?
 
Verwacht de regering dat veel energieleveranciers uit andere EU-lidstaten per 1 juli 2004 actief worden op de Nederlandse huishoudelijke gas- en elektramarkt, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie? Zal dit leiden tot een tijdelijke prijzenslag? Vanaf welke datum kunnen Nederlandse energiebedrijven in andere Europese lidstaten gaan concurreren op de markt voor kleinverbruikers? Kan in een tabel worden uiteengezet op welke datum de overige lidstaten hun markt voor kleinverbruikers zullen openen? Is het niet logisch om de Nederlandse markt tegelijkertijd met die van met name naburige lidstaten zoals Duitsland, België en Frankrijk te openen?
 
Tevens betwijfelen de leden van de ChristenUnie-fractie of de prijzen voor stroom en gas na marktopening daadwerkelijk omlaag zullen gaan. De minister stelt in zijn brief van 8 december dat de tarieven in de reeds geopende marktsegmenten momenteel lager liggen dan wanneer er geen liberalisering zou zijn geweest. Kan deze stelling nader onderbouwd worden?
De leden van de ChristenUnie-fractie delen de mening van de regering dat er sprake is van een oligopolie op de Nederlandse energiemarkt. Deelt de regering de verwachting van de leden van de ChristenUnie-fractie dat de energieleveranciers in plaats van te concurreren op de prijzen zich genoodzaakt zien om te concurreren op –welbeschouwd overbodige- service? Deelt de regering de vrees van deze leden dat de marktopening energiebedrijven ertoe noodzaakt voor dure marketingactiviteiten hoge kosten te maken, welke zullen worden afgewenteld op de klanten? 
De leden van de ChristenUnie-fractie staan niet op voorhand afwijzend tegenover het tijdelijk invoeren van maximumprijsstijgingen ter bescherming van de consument als dit noodzakelijk is gelet op de dreiging van een prijsexplosie. Zij zien hierin echter ook het gevaar dat energie-leveranciers hun prijzen zo dicht mogelijk onder het plafond zullen vaststellen, wanneer blijkt dat klanten traag reageren op prijsstijgingen. Graag vernemen zij wat de regering verwacht dat het effect zou zijn van een zekere mate van prijsregulering ter bescherming van kleinverbruikers.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari