Bijdrage debat Saldo EMU

18-02-2004 12:31 18-02-2004 12:31

André Rouvoet: Voorzitter. Ik heb de stellige indruk dat dit debat niet zal worden bijgeschreven bij de hoogtepunten van de parlementaire geschiedenis. Dat heeft niet zoveel met de zaak te maken, maar misschien wel met de aanleiding, de timing en het tijdstip. De vraag die centraal staat is, kortheidshalve, of minister Zalm in de Kamer te weinig heeft gezegd of voor de camera's te veel heeft gezegd. Ik denk dat wij daar vrij snel over uitgepraat kunnen zijn. In zijn brief schrijft de minister dat hij tegenover journalisten heeft bevestigd dat zij goed geïnformeerd waren over de voorlopige CPB-ramingen.
 
Daarmee leek hij een uitspraak te doen die verder ging dan wat hij enkele ogenblikken eerder in de Kamer zei. Ik wil graag van de minister zelf horen of hij dat achteraf ook niet zo ervaart. Ik streef er niet naar om de tekstschrijver van de minister te worden, maar had hij niet beter iets kunnen zeggen in de trant van: van de berekeningen van het CPB, die u kennelijk in uw bezit hebt, ben ik op de hoogte, maar bij mijn weten zijn zij vertrouwelijk en ik ga er verder niet op in? Door zijn bevestiging heeft hij naar mijn mening meer gezegd dan vlak daarvoor in het mondelinge vragenuurtje. Hij had niet de indruk moeten wekken dat hij de hoogte van het tekort bevestigde.
Het is mijns inziens van belang dat de minister vanavond in de Kamer nog eens klip en klaar stelt dat de stevige inzet van het kabinet blijft dat het begrotingstekort niet boven de 3% uitkomt, niet in de prognoses, maar zeker niet reeÈel, conform de Europese afspraken. Ook de fractie van de ChristenUnie hecht daaraan.
 
Wij hebben ons destijds met een aantal argumenten verzet tegen de extra marge van 0,5 procentpunt ten opzichte van de 3%. In de Miljoenennota was het zelfs nog ietsje meer, namelijk 0,7%. Wij hechten echter wel aan de Europese begrotingsnormen. De cruciale vraag is met welke maatregelen het kabinet indien en voorzover nodig komt om het begrotingstekort op maximaal 3% te realiseren. Verwacht daarvoor in dit debat geen suggesties van de kant van de ChristenUnie. Daarvoor is de regering aan zet. Gelet op de debatten van de afgelopen maanden zal het niet verbazen dat ik het heldere signaal afgeef, dat wat ons betreft de koopkracht van de minima, de chronisch zieken en de gehandicapten absoluut geen nieuwe aanslagen kan verdragen.
Wij wachten met spanning het definitieve begrotingstekort, de verdere prognoses en vooral de maatregelen af. Ik heb met interesse vastgesteld dat de coalitiepartners CDA en D66 al schoten voor de boeg hebben gegeven. Ook vanavond is daarover iets gezegd, hoewel minder dan gisteren in de media. Ik hoop dat de partijen vandaag het standpunt dat wij gisteren mochten vernemen herhalen. Voorzover het D66 betreft, wacht ik dat nog even af. Wij hopen dat D66 bij de behandeling van de Voorjaarsnota pal zal blijven staan. Wij zullen daar zeker aan blijven herinneren.
 
Ik sluit mij aan bij de vraag van de heer De Nerée tot Babberich, hoe de vertrouwelijke cijfers in het bezit kunnen komen van journalisten. Wie heeft gelekt en waarom? Wat vindt de minister ervan? Wat gaat hij eraan doen?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari