Vragen over Godsdienstvrijheid Eritrea

14-04-2004 12:40 14-04-2004 12:40

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Koenders (PvdA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Karimi (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over godsdienstvrijheid in Eritrea.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Koenders (PvdA), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Karimi (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Ontwikkelingssamenwerking over godsdienstvrijheid in Eritrea.  (Ingezonden 14 april 2004)
  1. Bent u op de hoogte van de uitspraken van president Afwerki van Eritrea bijde installatie van de nieuwe Eritrees-Orthodoxe patriarch op 5 maart 2004 over het niet tolereren van onafhankelijke religieuze groepen en individuen die niet behoren tot de vier erkende religies in Eritrea? Kent u de berichten over de arrestaties van complete gezinnen van evangelicale christenen in de achterliggende weken, in opdracht van de president?1
  2. Hoe beoordeelt u de recente ontwikkelingen, mede in het licht van de regeringsverordening uit 2002 die onafhankelijke protestantse denominaties verbood erediensten te beleggen? Is er sprake van een permanent zorgwekkende situatie, of van verslechtering?
  3. Heeft u, via de geëigende diplomatieke kanalen, in de achterliggende jaren initiatieven genomen om de Eritrese regering aan te spreken op het beleid inzake niet geregistreerde religieuze groeperingen?
  4. Bent u bereid, gezien de toezegging dat de Nederlandse regering zich in de betrekkingen met Eritrea mede zal richten op mensenrechten2, u duidelijk uit te spreken jegens de Eritrese regering over de in vraag 1 genoemde feiten?
1 Reformatorisch Dagblad, 25 maart jl.«Eritrea pakt opnieuw christenen op». «Entire families of evangelicals arrested»,
www.opendoorsuk.org.uk/news/, 24 maart jl. 2 Kamerstuk 29 237/22 831, nr. 6, «Hoorn van Afrika-notitie», 13 februari jl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken), mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking. (Ontvangen 10 mei 2004)
  1. Ik ben ervan op de hoogte dat president Isaias op 5 maart uitspraken heeft gedaan over het niet tolereren van activiteiten van bepaalde religieuze groepen en individuen. Sinds maart 2003, en ook de afgelopen weken, hebben ons diverse malen berichten bereikt van arrestaties van evangelische christenen, waaronder gezinnen. Of deze arrestaties hebben plaatsgevonden in opdracht van de president, kan niet worden bevestigd.
  2. In mei 2002 heeft de Eritrese regering alle leiders van de religieuze groeperingen die niet tot de vier belangrijkste godsdiensten in Eritrea behoren te kennen gegeven dat zij zich moesten laten registreren, alvorens zijhun geloof konden praktiseren. Tot nader order zijn de kerken en gebedsruimtes van deze groepen sinds die tijd gesloten en zijn erediensten verboden. Tot op heden heeft geen van deze religieuze groepen zich (kunnen) laten registreren, gedeeltelijk omdat de eisen om daaraan te voldoen zeer ver gaan. Bovendien lijkt het erop dat de overheid hieraan niet graag meewerkt. In die zin is er geen sprake van verbetering sinds mei 2002.
  3. Zowel bilateraal als in EU-kader is de Eritrese regering, via de geëigende diplomatieke kana-len en op alle niveaus, regelmatig aangesproken op haar beleid inzake niet-geregistreerde reli-gieuze groeperingen. De zorgwekkende situatie op het gebied van godsdienstvrijheid is een belangrijk onderdeel van de politieke dialoog die de EU ter plaatse met de Eritrese autoriteiten voert.
  4. Ja, dat is in de afgelopen weken diverse malen gebeurd, zowel bilateraal als in EU-kader. Ook heeft de minister voor Ontwikkelingssamenwerking haar aanwezigheid in Asmara voor het bezoek van de EU-Troika op 3 april jl. aangegrepen om deze kwestie aan de orde te stellen. Voor het verslag van dit bezoek verwijs ik u naar de brief met kenmerk DAF 300/04 inzake het «verslag van mijn bezoek aan Eritrea en Ethiopië.» Deze is op 3 mei jl. door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking aan de Voorzitter van de Kamer gestuurd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari