Vragen over politieke uitspraken en de gereedheid van Turkije voor de opening van toetredingsonderhandelingen

vrijdag 02 juli 2004 13:12

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD) en Rouvoet (ChristenUnie) over politieke uitspraken en de gereedheid van Turkije voor de opening van toetredingsonderhandelingen (ingezonden op 2 juli 2004).

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Van Baalen (VVD) en Rouvoet (ChristenUnie) over politieke uitspraken en de gereedheid van Turkije voor de opening van toetredingsonderhandelingen (ingezonden op 2 juli 2004).

  1. Kent u het bericht 'Schröder und Chirac setzen sich für die Türkei ein'? 1)
  2. Deelt u de mening dat het niet wenselijk is op het in oktober 2004 te verwachten Commissierapport over de gereedheid van Turkije voor de opening van toetredingsonderhandelingen met politieke uitspraken vooruit te lopen, aangezien daardoor een zuivere besluitvorming over deze kwestie aan de hand van het politieke Kopenhagen-criterium op de Europese Raad in december 2004 bemoeilijkt wordt?
  3. Zo ja, deelt u dan de mening dat de uitspraak van bondskanselier Schröder, dat hij in oktober een 'positiven Bericht' van de Commissie verwacht omdat de Unie 'gar nichts anders entscheiden könne, als ihr Wort zu halten, das sie vor 41 Jahren gegeben hat', en het feit dat president Chirac zich hier onmiddellijk bij aansloot, op gespannen voet staan met de in vraag 2 verwoorde mening?
  4. Bent u, als voorzitter van de EU, bereid met uw collega's binnen de Europese Raad de afspraak te maken dat zij zich van dergelijke uitspraken zullen onthouden en niet op de uitkomsten van het rapport van de Europese Commissie over Turkije en het al dan niet in 2005 openen van de toetredingsonderhandelingen vooruit zullen lopen?
1) - www.sueddeutsche.de, 29 juni jl.


Antwoord van de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer Nicolaï, staatssecretaris voor Europese Zaken. (27 juli 2004)

  1. Ja.
  2. 3 en 4 In zijn rol van voorzitter van de EU wil Nederland niet vooruitlopen op het rapport van de Commissie over Turkije en derhalve geen politieke uitspraken doen over dit onderwerp. Dat betekent echter niet dat Nederland hetzelfde van andere lidstaten kan eisen. Het staat andere staatshoofden en regeringsleiders uiteraard vrij hun mening te geven.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari