Vragen over betekenis van nieuwe technologische ontwikkelingen voor abortuspraktijk

16-08-2004 10:24 16-08-2004 10:24

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betekenis van nieuwe technologische ontwikkelingen voor de abortuspraktijk.

Met antwoord.

Vragen van het lid Rouvoet (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betekenis van nieuwe technologische ontwikkelingen voor de abortuspraktijk. (Ingezonden 16 augustus 2004)
 1. Op welke informatie is uw stelling gebaseerd dat de abortuspraktijk zich heeft aangepast aan de «nieuwe» levensvatbaarheidsgrens?1
 2. Handhaaft u uw stelling dat de klinieken met een vergunning voor het uitvoeren van een abortus in het tweede trimester deze behandelingen niet meer uitvoeren bij vrouwen die langer dan 21weken en enkele dagen zwanger zijn? Geldt deze grens voor alle klinieken?
 3. Hoe beoordeelt u het commentaar van de abortusarts Willems dat men in de praktijk nog altijd uitgaat van een levensvatbaarheidsgrens van (bijna) 24 weken, en dat uw «suggestie» dat de abortusklinieken zich hebben aangepast «bezijden de waarheid» is?2
 4. Is de stelling van de heer Willems dat in abortusklinieken door de bank genomen geen abortus wordt uitgevoerd bij vrouwen die meer dan 22 weken en 5 dagen zwanger zijn in overeenstemming met de rapportages van deze klinieken?
 5. Hoe beoordeelt u de stelling van de heer Willems dat de huidige wettelijke formulering met het levensvatbaarheidscriterium in de praktijk «volstrekt onwerkbaar» is en dat er daarom een vaste grens zou moeten worden gesteld?
 6. Deelt u de opvatting van de heer Willems dat een vaste grens zou kunnen worden gevonden in het moment dat er sprake is van een denkproces (volgens hem na ca. 30 weken), omdat er daarvoor geen sprake zou zijn van menselijk leven?
1 Aanhangsel Handelingen nr. 2016, vergaderjaar 2003–2004.
2 NOVA, 10 augustus jl.
 
Antwoord
Antwoord van staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). (Ontvangen 3 september 2004)
 1. en 2 en 3 De grens van de levensvatbaarheid is niet veranderd. In het antwoord op de vorige vragen heb ik erop willen wijzen dat de klinieken in de praktijk een marge aanhouden. Het gaat hierbij om de wijze waarop in de praktijk met de grens van de levensvatbaarheid wordt omgegaan.
  Het antwoord is ten onrechte zo opgevat als zou de officiële termijn voor levensvatbaarheid naar beneden zijn verschoven. De grens van de levensvatbaarheid geldt voor alle klinieken.
 1. Dit is in overeenstemming met de rapportages van de klinieken en de ziekenhuizen.
 2. Op deze opmerking na hebben mij geen signalen bereikt dat dit criterium volstrekt onwerkbaar is. De evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap zal uitsluitsel moeten geven over de werkbaarheid van de verschillende criteria in deze wet. De resultaten van deze evaluatie worden in de tweede helft van 2005 verwacht.
 3. Op het moment overweeg ik nog niet enige bijstelling van het criterium, noch naar boven noch naar beneden.
Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari