Vragen over Dreigende subsidiestop Vluchtelingenorganisaties Nederland

25-02-2004 15:56 25-02-2004 15:56

Vragen van de leden Vos (GroenLinks), De Wit (SP) en Huizinga-Heringa (CU) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de dreigende subsidiestop voor Vluchtelingenorganisaties Nederland. (Ingezonden 25 februari 2004)

Met antwoord.

Vragen van de leden Vos (GroenLinks), De Wit (SP) en Huizinga-Heringa (CU) aan de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie over de dreigende subsidiestop voor Vluchtelingenorganisaties Nederland. (Ingezonden 25 februari 2004)
 1. Is het bericht1 waar, dat er sprake van is geweest dat u de subsidie voor Vluchtelingenorga-nisaties Nederland (VON) stopzet als haar voorzitter, de heer J. Pronk, zijn excuses niet aan-biedt voor diens beschuldiging dat u zich schuldig maakt aan «deportaties» van asielzoekers?
 2. Maakt een onderzoek naar mogelijke onwelgevallige uitspraken van leden en/of het bestuur van organisaties in het algemeen onderdeel uit van de beoordeling of organisaties recht hebben op subsidies? Zo ja, waarom?
 3. Is het grondrecht op vrije meningsuiting onverkort van toepassing op minderhedenorganisa-ties? Zo ja, deelt u dan de mening dat de voorzitter van VONuit hoofde van zijn functie niet kan worden afgerekend op zijn uitlatingen, behoudens zijn verantwoordelijkheden voor de wet?
 4. Is het waar, dat u de voorzitter van VON weigert te spreken? Zo ja, waarom? Houdt deze weigering in dat VON op dit moment niet kan deelnemen aan overlegstructuren met u en uw departement?
 5. Bent u voornemens ook andere belangenorganisaties de wacht aan te zeggen? Zo ja, welke en waarom?
 
1 Reformatorisch Dagblad, 17 februari jl.,«Pronk: geen geld meer van Verdonk voor VON».
 
Antwoord
Antwoord van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). (Ontvangen 17 maart 2004)
 1. Nee, dit bericht is niet correct.  Stopzetting van de subsidie aan de VON op basis van de uitspraken van haar voorzitter, was en is niet aan de orde.
 2. Nee.
 3. Het grondrecht op vrije meningsuiting is uiteraard onverkort van toepassing op minderhedenorganisaties. Ik heb echter bezwaar tegen de wijze waarop de voorzitter van de VON, de heer drs. J.P Pronk, het begrip «deportatie» in verband met de eenmalige regeling betreffende uitgeprocedeerde asielzoekers heeft gebruikt, dit wegens de associatie die dit begrip in Nederland met de Tweede Wereldoorlog oproept.
  Daardoor wordt niet alleen met een beladen woord de integriteit van het kabinetsbeleid, dat uitgebreid in de Tweede Kamer is besproken en daar is geaccordeerd, in twijfel getrokken, het raakt ook de handelingen die ambtenaren zullen moeten verrichten ter uitvoering van dat beleid. Het doet bovendien afbreuk aan de internationale reputatie van Nederland.
 4. Het is niet juist dat ik de voorzitter van de VON weiger te spreken. Ik ben beschikbaar voor overleg over deze kwestie en heb dat ook schriftelijk kenbaar gemaakt. Het is geenszins mijn bedoeling de kwaliteiten en ervaring van de heer Pronk ter discussie te stellen. Het gaat mij uitsluitend om het beeld dat het woord «deportatie» oproept. Ik hecht er sterk aan dat dát beeld wordt weggenomen. Hieraan heb ik uitdrukking willen geven door de VON te verzoeken de heer Pronk thans niet aan te wijzen als vertegenwoordiger van de VON in het LOM. De VON neemt overigens deel aan het Landelijk overleg minderheden (LOM), laatstelijk nog op vrijdag 12 maart jl.
 5. Nee.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari