Bijdrage debat Diverse 1-december-wetten sociale zekerheid

woensdag 12 november 2003 12:46

Tineke Huizinga-Heringa: Voorzitter. Ik kom te spreken over de WWOW. In eerste termijn heeft de minister antwoord gegeven op de vragen van de Kamer. Hij vatte de discussie in de Kamer naar goed gereformeerd gebruik samen in drie punten: moet dit, moet dit nu en moet dit zo? De minister zegt terecht dat het duidelijk is dat mijn fractie wat betreft de ’’moet dit’’-vraag overtuigd is. De vraag of dit nu moet, beantwoorden wij met enige pijn bevestigend. Het is immers een ellendige tijd om deze maatregelen te ne-men. Over de vraag of dit zo moet, hadden wij ernstige twijfels. Die zijn alleen maar ver-sterkt door het debat van afgelopen maandag. Ons voornaamste kritiekpunt is de eenzijdige inzet op een zeer zware, negatieve prikkel richting de werkgevers. Er is veel te weinig aan-dacht voor de positieve prikkels. Net is uitgebreid gesproken over het punt dat ook werkne-mers gebaat zijn bij positieve prikkels. Die vergroten immers de kansen op de arbeidsmarkt. In het licht van inzet op prikkels die werkgevers ertoe stimuleren oudere werknemers in dienst te nemen, vind ik een sollicitatieplicht veel acceptabeler dan wanneer alleen ingezet wordt op een negatieve prikkel.
De minister heeft in zijn beantwoording een aantal keren gezegd dat de rechtvaar-digheid niet de achterliggende gedachte van deze wet is, maar de effectiviteit. Dat stoort mij. Natuurlijk is effectiviteit belangrijk, maar voor alles lijkt mij dat rechtvaardigheid in de wetgeving iets is om na te streven. Ik zou niet graag rechtvaardigheid en effectiviteit tegen elkaar uit willen spelen. Daarom heeft mijn fractie alles overwegend besloten om het amendement dat de heer Aptroot heeft aangekondigd, mee in te dienen. Wat ons betreft is daarmee zowel de rechtvaardigheid als de effectiviteit meer gediend dan met het voorliggende voorstel. De effectiviteit omdat inzet op positieve prikkels de positie op de arbeidsmarkt voor oudere werknemers verbetert. De rechtvaardigheid omdat werkgevers niet geconfronteerd worden met een werkelijk buitenwoon hoge boete bij soms onontkoombaar ontslag.
De twee door mij ingediende amendementen, die tot doel hadden om de voorgestelde regeling iets te verzachten voor de werkgevers, trek ik hiermee in.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari