Verslag Wijziging Wet primair onderwijs/expertisecentra: decentralisatie arbeidsvoorwaarden

04-12-2003 12:54 04-12-2003 12:54

Arie Slob: De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van voorliggend wetsvoorstel. Deze leden wijzen erop dat het feitelijk een uitwerking betreft van eerder gemaakte afspraken. Voornoemde leden zijn ermee ingenomen dat er nu een wettelijk kader ligt om de verschillende maatregelen, noodzakelijk voor verdere decentralisatie, al dan niet gefaseerd te kunnen uitvoeren.
 
De voorgenomen wetswijziging hangt ten nauwste samen met de invoering van lumpsumbe-kostiging in het primair onderwijs. Beide hebben vergroting van de autonomie van scholen op het oog en een vermindering van bureaucratische regels. Deze voorgenomen veranderingen hebben geleid tot veel discussie in het veld en in de Kamer, met onder andere uitstel van uitvoering tot gevolg. Het is al met al een complex traject geworden, wat de duidelijkheid voor het veld over de geldigheid van verschillende regelgevingen niet ten goede komt. Zoals het ministerie zelf al aangeeft gelden officieel nog de afspraken uit het rechtspositiebesluit WPO/WEC, maar in de praktijk wordt er gerekend met de verlofparagraaf uit de laatste CAO-afspraken. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen daarom de minister helderheid te geven omtrent de geldigheid van regelgeving.
 
Tenslotte hechten de aan het woord zijnde leden eraan te wijzen op het belang van het gelijktijdig laten oplopen van beide trajecten (lumpsum en decentralisatie arbeidsvoorwaarden).

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari