Algemeen Overleg Geweldsinstructies Nederlandse militairen Irak

vrijdag 27 februari 2004 13:30

Tineke Huizinga-Heringa vindt dat het gaat om een onverkwik-kelijke zaak. Het is begrijpelijk dat op basis van de uitgelekte brief van het OM (door de media) wordt geconcludeerd dat de Nederlandse militairen in Irak onder geen beding geweld mogen gebruiken. Dit zou bizar en volledig in strijd met de geweldsinstructie zijn. De brief van de bewindslieden maakt gelukkig duidelijk dat de uitgelekte brief zo niet moet worden gelezen: het OM meent niet dat geen geweld mag worden gebruikt; de passage had slechts betrekking op een specifiek geval. De formuleringen in de uitgelekte brief wekken echter wel degelijk de indruk dat het gaat om een algemene uitspraak. Verder heeft de heer De Wijkerslooth in een tv-programma uitspraken gedaan waaruit blijkt dat het OM een andere kijk heeft opde positie van de Nederlandse militairen in Irak – hij sprak van een «politiemacht» – dan het ministerie van Defensie. Hebben de ministers van Justitie en Defensie overleg gehad met de heer De Wijkerslooth naar aanleiding van zijn tv-optreden? Nadat er een uitspraak is gedaan in de zaak Erik O. moet er in ieder geval opnieuw worden gesproken over de interpretatie van de geweldsinstructie.
Het uitlekken van de geweldsinstructie brengt de effectiviteit van het optreden en de veiligheid van de troepen ernstig in gevaar. Gelukkig gaan de media hiermee zorgvuldig om. Er zou een onderzoek moeten komen naar hoe het mogelijk is geweest dat de gewelds-instructie is gelekt. Het bezoek van de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken aan Irak was goed getimed. Het grootste deel van de bij de militairen ontstane onrust kon zo direct worden weggenomen. Bij hen mag absoluut geen onduidelijkheid bestaan over de (toepassing van de) geweldsinstructie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari