Algemeen Overleg Veiligheid vrouwen en meisjes asielopvang

16-03-2004 15:15 16-03-2004 15:15

Tineke Huizinga-Heringa merkt op dat de resultaten van de AMA-campussen niet bemoedigend zijn. Het enige positieve punt is dat de instroom is gedaald, maar dat hoeft niet rechtstreeks verband te houden met de campussen. Er is vooralsnog geen reden om de AMA-campussen structureel te maken. De proef wordt wel verlengd, omdat de campussen nog een kans moeten krijgen. Het is zorgwekkend dat 17% van de inwoners van de campussen met onbekende bestemming vertrekt. Wat is de oorzaak hiervan? Welke maatregelen zijn er genomen om dit percentage te verlagen?
In de brief over AMA-campussen staat dat de samenwerking tussen COA en NIDOS moet worden versterkt en dat misverstanden moeten worden voorkomen. Mevrouw Huizinga vraagt of er grote verschillen in opvatting bestaan over hoe men op de campussen met AMA's omgaat.
Er is een pilot geweest van NIDOS over kleinschalige wooneenheden. Een bemoedigend resultaat is dat slechts 1,7% van de jongeren met onbekende bestemming is vertrokken, terwijl er minder problemen zijn met naar school gaan. De terugkeer naar het land van herkomst is bij deze vorm van opvang ook erg laag. Deze pilot moet worden betrokken bij de besluitvorming over de structurele vorm van opvang. De beste vorm van opvang voor AMA's is in de eigen regio, omdat zij daar kunnen integreren in hun eigen land, zoals bij het project voor jonge Angolezen in Nederland (JAN) het geval is. Is de minister bereid om hieraan subsidie te verstrekken?
Een van de conclusies uit het onderzoek naar de veiligheid van vrouwen en meisjes in de asielopvang is dat het veiligheidsbeleid van het COA veelal is gedefinieerd als veiligheid voor de medewerkers. De reactie van de minister is dat het COA heeft doen weten dat het veiligheidsbeleid zeker ook is gericht op veiligheid van de bewoners. Is de conclusie daarmee van tafel?
Een andere reactie van de minister is dat zij wel maatregelen wil nemen, maar dat zij te weinig geld heeft om dit goed aan te pakken. Er is inmiddels wel geld beschikbaar gesteld om de sanitaire voorzieningen voor alleenstaande vrouwen en meisjes veilig te maken. Op welke termijn kunnen alle alleenstaande vrouwen in de opvang gebruikmaken van eigen sanitaire voorzieningen? Wanneer worden alle sociaal onveilige plaatsen en donkere hoekjes bij de opvang opgeheven? Bij de AMA-opvang zouden er ook aparte sanitaire voorzieningen voor meisjes moeten zijn.
Een belangrijk uitgangspunt voor het welbevinden en het zich veilig voelen is dat asielzoekers zelfredzaam kunnen zijn. In de nieuwe centra wordt onderscheid gemaakt tussen kansrijke en kansarme asielzoekers. Bij de kansarme asielzoekers is de opvang niet op inte-gratie gericht. Krijgen zij wel de kans om zich met een zekere zelfredzaamheid buiten de centra te bewegen, zodat zij het gevoel hebben dat zij hun leven enigszins vorm kunnen geven?
Mevrouw Huizinga vindt het lofwaardig dat de minister het platform voor sociale veiligheid heeft ingesteld.
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari