Algemeen Overleg JBZ-Raad

woensdag 17 maart 2004 15:17

Tineke Huizinga-Heringa: Voorzitter. Wij werden vorige week opgeschrikt door een aanslag, nu niet in New York, maar in Europa, in Spanje. Dat laat zien dat terreurorganisaties zich niet alleen richten op het verre Amerika, maar ook op Europa. Dat maakt de extra top van komende vrijdag buitengewoon belangrijk. Het is belangrijk dat Europa eensgezind is en goed samenwerkt in de strijd tegen het terrorisme, want dat is een ge-vaar dat ons bedreigt en dat wij moeilijk kunnen overschatten. Kijkend naar het belang van de top en de ernst van de situatie, is de brief over de Nederlandse inzet buitengewoon summier. Volgens mij hebben alle vorige sprekers dit al gezegd, maar ik vind dit zo belangrijk dat ook ik dat zeg. Er worden drie aandachtspunten genoemd. Die aandachtspunten hebben onze in-stemming, want de ChristenUnie is van mening dat de huidige mogelijkheden in Europa zo goed mogelijk uitgebuit moeten worden, maar wij hadden van de regering meer uitgewerkte aandachtspunten verwacht. Hoe moet een ruimere aandacht voor operationele samenwerking zich bijvoorbeeld uiten? Welke maatregelen worden voorgesteld om de gegevensuitwisseling te verbeteren? Hoe wil de regering dat voor elkaar krijgen?
Naar aanleiding van de nadruk op de implementatie en uitvoering van reeds bestaande maatregelen zou ik willen weten welke maatregelen dan niet worden uitgevoerd en van welke maatregelen de implementatie op dit moment buitengewoon urgent is. Die informatie staat niet in de brief, maar misschien kunnen wij die informatie in dit overleg van de ministers krijgen. Opvallend voor mijn fractie is dat de heer Balkenende gepleit heeft voor een coördi-nator, terwijl de minister van BZK heeft gezegd dat hij weinig ziet in nieuwe structuren. Mijn fractie vraagt zich af hoe dat zich tot elkaar verhoudt en of dat in tegenspraak is met elkaar. Wij vragen ons ook af of premier Balkenende namens het kabinet sprak toen hij die uitspraak deed. Zo ja, waarom wordt die coördinator dan niet genoemd in de brief? Wij hebben vervolgens nog een aantal vragen. Daarbij sluit ik echter aan bij de voorgaande sprekers. 
Met minister Remkes zijn wij kritisch over de instelling van een Europees veilig-heidsbureau. Wij denken dat nieuwe structuren en instellingen niet het antwoord vormen. Het antwoord is goed uitbreiden en goed omgaan met wat wij hebben. Er kan op het terrein van samenwerking het nodige verbeterd worden. Daarbij aansluitend heb ik een vraag over een bericht in Het Parool, namelijk dat blijkbaar bij de Italiaanse veiligheidsdiensten al iets bekend was over de aanslag, maar dat die informatie niet is doorgegeven. Klopt dit bericht of is het een canard? Ik hoor hierover graag informatie van de minister.
Een argument van de minister om terughoudend te reageren op het voorstel voor een Europees veiligheidsbureau is wat ons betreft intrigerend. Hij zei namelijk dat de nationale veiligheidsdiensten al niet goed werken. Dat geldt neem ik aan ook voor de Nederlandse na-tionale veiligheidsdienst. Ik zou graag van de minister hierop een toelichting horen. Ik wil ook horen welke maatregelen hij neemt om de nationale veiligheidsdienst te verbeteren. Ook sprak de minister over een cultuuromslag. Ook daarover ontvangen wij graag meer informa-tie. Tot slot hoor ik graag een reactie op het voorstel van de Europese Commissie om de Europese solidariteitsverklaring zo snel mogelijk in werking te laten treden. Wat ons betreft is dat niet meer vanzelfsprekend. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij. De situatie is op dit moment zo ernstig dat alle zeilen bijgezet moeten worden om tot een goed, samenhangend en effectief Europees veiligheidsbeleid te komen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari