Oordeel over OCW is ontluisterend

09-09-2004 13:07 09-09-2004 13:07

ChristenUnie wil dat bewindspersonen zich in Tweede Kamer verantwoorden

Het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de personeelsadministratie van het ministerie van OCW is niet mals. Arie Slob – onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie: “Het beeld is ontluisterend. Het ministerie lapt de wet en de eigen regels en procedures aan haar laars. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet”.

ChristenUnie wil dat bewindspersonen zich in Tweede Kamer verantwoorden
 
Het oordeel van de Algemene Rekenkamer over de personeelsadministratie van het ministerie van OCW is niet mals. Arie Slob – onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie: “Het beeld is ontluisterend. Het ministerie lapt de wet en de eigen regels en procedures aan haar laars. Dit is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet”. De minister erkent dat de personeelsdossiers niet helemaal op orde zijn en kondigt verbeteracties aan. Slob is daar nog niet tevreden mee: “Ik heb zelf aangedrongen op dit onderzoek, maar vind dat het hier niet bij mag blijven. Het lijkt mij vanzelfsprekend dat de bewindslieden zich in de Tweede Kamer verantwoorden over deze ontluisterende toestand en ons ook de gelegenheid bieden om de vinger aan de pols te houden. De Kamer moet periodiek geïnformeerd worden over de voortgang van de verbeteracties”.
 
De Algemene Rekenkamer verwijt het ministerie onrechtmatigheden bij de aanstelling en het ontslag van ambtenaren. Vooral topambtenaren kregen al bij hun aanstelling tegen de regels extra bonussen en bij hun ontslag een uiterst riante vertrekregeling. Omdat er nogal wat gegevens in de dossiers ontbreken, is niet meer te achterhalen wie daarvoor verantwoordelijk is. Slob: “De werkwijze van het ministerie is niet transparant, terwijl er alle aanleiding is om open te zijn. Het politieke debat over waarden en normen is van groot belang, maar volstrekt ongeloofwaardig als degenen die het voorbeeld moeten geven niet open en eerlijk te werk gaan”.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari