Meer koopkracht voor gezinnen

16-09-2004 22:10 16-09-2004 22:10

ChristenUnie komt met Combinatiekorting Nieuwe Stijl voor combinatie werk en zorg.

De ChristenUnie komt in het kader van de Algemene Politieke Beschouwingen met een Christelijk-sociaal inkomensplan voor 2005. Daarin krijgt naast de toegankelijkheid van de zorg ook de koopkracht van gezinnen met kinderen bijzondere aandacht. André Rouvoet: “Gezonde gezinnen spelen een sleutelrol bij de overdracht van waarden en normen en de versterking van de sociale samenhang. Daarom komen we met voorstellen die een betere combinatie van werken en zorgen mogelijk maken en gezinnen met kinderen financieel tegemoet komen”. Het kabinet bezuinigt op de kinderbijslag door deze niet langer te indiceren met de inflatie. De ChristenUnie maakt dat ongedaan én maakt de hoogte van de kinderbijslag weer afhankelijk van de gezinsgrootte. De partij brengt de Wet Basisvoorziening Kinderopvang en de kinderkorting samen in een kindgebonden budget. Daarmee verdwijnt het onderscheid tussen formele en informele kinderopvang. Het budget wordt uitgekeerd in de vorm van een heffingskorting op de inkomstenbelasting. De ChristenUnie verhoogt de combinatiekorting voor fiscale partners die samen niet meer dan 56 uur werken. Dat bevordert de combinatie van werk en zorg.
 
Uit een onderzoek van de Social Policy Research Unit van de University of York naar het gezinsbeleid in 22 welvarende landen bleek dat alleen Griekenland het slechter doet dan Nederland. In het onderzoek is gekeken naar de effecten die de kosten op het terrein van belastingen, wonen, onderwijs en zorg hebben op alle typen gezinnen.
 
De ChristenUnie steunt de nadruk die het kabinet legt op de eigen verantwoordelijkheid van vrijwilligers, mantelzorgers en gezinnen. Maar als tegelijkertijd de druk om betaald werk te verrichten toeneemt, brengt dat de samenleving in een spagaat: je kunt niet van mensen vragen om én fulltime te werken én belangrijke zorgtaken voor bijvoorbeeld ouderen en minder validen op je te nemen. In gezinnen komt daardoor bovendien de zorg voor de kinderen onder druk te staan.
 
Het Christelijk-sociaal inkomensplan 2005 wordt doorgerekend door het CPB en in z’n geheel gepresenteerd op Prinsjesdag.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari