ChristenUnie belast sterkste schouders zwaarder ten gunste van chronisch zieken

15-09-2004 22:12 15-09-2004 22:12

Medische zorg weer betaalbaar.

De ChristenUnie komt in het kader van de Algemene Politieke Beschouwingen met een Christelijk-sociaal inkomensplan voor 2005. Daarin krijgt de toegankelijkheid van de zorg bijzondere aandacht. André Rouvoet: “Chronisch zieken en gehandicapten – waaronder veel ouderen – worden getroffen door een opeenstapeling van bezuinigingsmaatregelen. Wij willen het aandeel van de hogere inkomensgroepen aan de bezuinigingen vergroten om de lasten eerlijker te verdelen en de kosten van medische zorg voor mensen die écht niet zonder kunnen weer betaalbaar te maken”. Het inkomensplan voorziet er in dat de zelfzorgmedicijnen en fysiotherapie voor chronisch zieken en gehandicapten weer vergoed worden, dat de regeling zittend ziekenvervoer verder verruimd wordt dan het kabinet voorstelt en dat de eigen bijdrage voor thuiszorg van chronisch zieken en gehandicapten gehalveerd wordt. Daarnaast wordt de ziektekostenpremie ten opzichte van de kabinetsplannen verlaagd met € 25. Deze maatregelen kosten € 450 miljoen.
 
Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt dat de medische zorg in ons land voor bijna een miljoen mensen onbetaalbaar is geworden. André Rouvoet: “Goedkope kritiek op het kabinetsbeleid past niet bij de ChristenUnie, maar met dezelfde bezuingingsdoelstellingen blijken er toch andere en betere keuzes mogelijk”. Om de medische zorg weer betaalbaar te maken stelt de ChristenUnie voor om de hypotheekrenteaftrek af te toppen, een progressieve vermogensbelasting – naar het voorbeeld van de inkomstenbelasting – in te voeren, een meer solidaire premieheffing voor de AWBZ te hanteren, een introductie van vaarbelasting voor plezierjachten en het schrappen van voordeelregelingen voor topambtenaren. Deze maatregelen leveren € 425 miljoen op.
De ChristenUnie bevordert de efficiency in de zorg door een normering van de tegemoetkoming van mantelzorgers uit de PGB en een afschaffing van de herhaalrecepten. Deze maatregelen leveren nog eens € 75 miljoen op.
 
Het inkomensplan van de ChristenUnie bevat verder voorstellen die bijdragen aan koopkrachtherstel – met name voor gezinnen – en meer werkgelegenheid. Het totaalplan wordt op Prinsjesdag gepresenteerd.
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari