CPB: economische effecten van Christelijk-sociaal inkomensplan 2005 zijn gunstig

maandag 20 september 2004 15:11

Meer koopkracht. Meer werk. 
 
De ChristenUnie publiceerde vandaag Omzien naar elkaar – Christelijk-sociaal inkomensplan 2005. Hierin presenteert de partij alternatieven voor de keuzes van het kabinet, die met name slecht uitpakken voor chronisch zieken, gehandicapten en gezinnen met kinderen. Het CPB heeft het plan doorgerekend. De economische effecten zijn gunstig. André Rouvoet: “De ChristenUnie wil niet alleen zeggen hoe het niet moet, maar ook alternatieven aandragen. Daar zijn we met dit plan in geslaagd. Ons uitgangspunt daarbij was dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In een zorgzame samenleving nemen mensen niet alleen verantwoordelijkheid voor zichzelf, maar ook voor elkaar!”

De ChristenUnie erkent dat ingrijpende bezuinigingsmaatregelen nodig zijn om de economie uit het slop te halen, maar vindt het tegelijk noodzakelijk om de koopkracht van kwetsbare groepen te herstellen. Rouvoet: “Medische zorg en schoolkosten moeten voor iedereen weer betaalbaar worden”. Zonder het begrotingstekort noemenswaardig te vergroten, leidt Omzien naar elkaar tot een gemiddelde koopkrachtimpuls van ¼% en schept het 40% meer werkgelegenheid als het kabinet.  Rouvoet: “Dit plan haalt nu de scherpe kantjes van het kabinetsbeleid af en leidt op de langere termijn structureel tot positieve effecten, omdat het bijdraagt aan meer vertrouwen in de samenleving”.
 
Het CPB heeft Omzien naar elkaar naast de Miljoenennota gelegd en naar de economische effecten ervan gekeken. De wijzigingsvoorstellen van de ChristenUnie ten opzichte van het kabinetsbeleid impliceren extra uitgaven van € 400 miljoen. Daar tegenover staan bezuinigingsvoorstellen van € 1100 miljoen. Het plan leidt tot een lastenverlichting van bijna € 1 miljard. Daarvan komt € 600 miljoen ten goede aan bedrijven en € 400 miljoen aan gezinnen.
 
Het Christelijk-sociaal inkomensplan van de ChristenUnie leidt met name voor chronisch zieken en gehandicapten tot een koopkrachtverbetering. Ook de middeninkomens profiteren ervan (uit een onderzoek van Intomart bleek afgelopen weekend dat veel gezinnen met een netto maandinkomen van € 1200 – 2000 grote moeite hebben om rond te komen). De alleenverdieners gaan er 1½% op vooruit en de tweeverdieners 1%. Het plan levert mede dankzij een verlaging van de loonkosten en een verbetering van de concurrentiepositie een extra economische groei op van 0,1%. 

Download:
Inkomensplan (Word)
CPB-doorberekening (PDF)

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari