Algemeen Overleg over vergunningverlening mechanische kokkelvisserij voor 2004

maandag 20 september 2004 16:12

Arie Slob vindt het een nogal verwarrende gang van zaken. Vol-gens de minister leidde EVA II niet zonder meer tot de conclusie dat kokkelvisserij in de kust-wateren niet meer mogelijk zou zijn, een conclusie die zijn fractie heeft overgenomen. Ook zij zag immers dat de sector hard werkte om de verduurzamingslag te maken. Daarna volgt het rapport van de commissie-Meijer. Het kabinetsstandpunt daarover stelt dat de sector in de toe-komst onvoldoende mogelijkheden zou hebben en dat vanaf 1 januari 2005 geen vergunnin-gen voor de Waddenzee meer zouden worden verleend. Beide rapporten en de kabinetsstandpunten daarover zou de Kamer nog inhoudelijk gaan bespreken om uiteindelijk een definitie-ve conclusie te trekken. De uitspraak van het Europese Hof van september is daar doorheen gekomen en daarenboven nog de voorlopige uitspraak van de Raad van State. Materieel gezien zou die betekenen dat er ook dit seizoen niet meer kan worden gevist, het enige seizoen dat het kabinet de vissers nog wilde geven. Dat is voor de sector hard aangekomen. Het kost ook de heer Slob de nodige moeite om zich bij deze gang van zaken neer te leggen. Het in-houdelijke debat is nog niet gevoerd en door deze juridische uitspraken staat hij min of meer voor het blok. Het wordt er niet beter op als het ene wetenschappelijke onderzoek het andere onderuit probeert te halen met als resultaat de nodige twijfel die de Raad van State ook tot zijn uitspraak heeft geleid.

Vooruitlopend op het inhoudelijke debat dat in oktober zal plaatsvinden, heeft de heer Slob nog wel enkele vragen. De minister had geen moeite het vissen in 2004. Kan hij zeggen waarom zijn argumenten om de vergunning te verlenen voor de Raad van State niet overtuigend zijn geweest?

Hij heeft de indruk dat het beroep al volgens een versnelde procedure loopt en vreest dat als die is afgerond, het visseizoen al vrijwel voorbij zal zijn. Hoe ziet de minister dat? Als ook hij dat van mening is, dan zal er inderdaad een ordentelijke financiële afwikkeling met de sector moeten volgen, zowel met de vissers zelf als met de verwerkende industrie. De heer Slob vindt het in ieder geval verstandig dat de minister een zware commissie in het leven heeft geroepen op daarop te studeren.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari