De overheid is er niet voor zichzelf!

dinsdag 28 september 2004 20:27

Leiderschap vraagt ook om het vermogen de samenleving bijeen te houden.

Andere Overheid. Dat is de titel van een actieprogramma van dit kabinet. André Rouvoet – met een knipoog: “Dat komt dan goed uit, want dat is ook wat al die tienduizenden mensen buiten op straat willen”. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen stelde hij de vraag hoe die andere overheid er uit ziet. Rouvoet: “De mensen in het land hebben niet meer het gevoel dat de overheid er voor hen is. Het trefwoord van de Andere Overheid is wat mij betreft dus dienstbaarheid. De overheid is er niet voor zichzelf!” Rouvoet signaleert dat mensen bang zijn voor de toekomst, niet alleen vanwege sociaal-economische ontwikkelingen: “Er is reden tot bezorgdheid, niet alleen over het huishoudboekje, maar ook en vooral over de ziel van onze samenleving. Er is meer nodig dan daadkracht en het realiseren van omvangrijke ombuigingsoperaties. Leiderschap vergt ook compassie met mensen en het vermogen om de samenleving bijeen te houden en richting te wijzen”.
 
Vertrouwen was de rode draad in de Troonrede. Rouvoet: “Als we een gezonde, een dienstbare samenleving willen, dan zal er ook geïnvesteerd moeten worden, in mensen, in voorzieningen, in sociale kwaliteit, in wat gemeenschappelijk en onopgeefbaar is. Dan zal er vertrouwen moeten worden gewonnen. Daarvoor is van de kant van de overheid veel nodig: betrouwbaarheid en vertrouwenwekkend beleid – dat als rechtvaardig wordt ervaren. Tegen het kabinet zeg ik: vertrouwen win je niet vanuit de loopgraven”.
 
Rouvoet waardeert de aandacht voor waarden en normen, maar wil dat de overheid dat zelf ook waarmaakt. Rouvoet deelt de visie van het kabinet inzake de noodzaak tot sanering en is het eens met het verschuiven van verantwoordelijkheden naar de burger. “Maar onze wegen scheiden waar in het beleid de balans zoek raakt en mensen in de knel komen. Eigen verantwoordelijkheid is iets anders dan zelfredzaamheid. Minister Brinkhorst zei: “Wij regeren voor de volgende generatie”. Zo wordt de solidariteit van straks uitgespeeld tegen  de solidariteit van nu. Premier Balkenende rekent solidariteit tot onze kernwaarden. Verschuiven van verantwoordelijkheden mag dus geen afschuiven zijn”. Dat het anders kan bewijst het Inkomensplan 2005 van de ChristenUnie. Het scoort volgens het CPB beduidend beter dan de plannen van het kabinet: hetzelfde bezuinigingsresultaat en toch méér economische groei, méér koopkracht en méér werk. 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari