Rouvoet: vóór een christelijk-sociaal beleid

donderdag 30 september 2004 12:46

De ChristenUnie schaart zich steeds meer in het kamp van de oppositie. Het CDA biedt te weinig tegenwicht tegen de liberale coalitiepartners VVD en D66, vindt de partij.

DEN HAAG - ChristenUnie-leider Rouvoet wordt niet moe te beklemtonen dat hij oppositie voert vóór een christelijk-sociaal beleid, niet tégen het kabinet-Balkenende. Dat past in de gouvernementele traditie van de orthodox-protestantse partijen. Niettemin sloot ChristenUnie-leider Rouvoet zich aan bij het pact met PvdA, GroenLinks en de LPF tegen het sociale beleid. En tekende hij gisteravond op een na alle moties die de PvdA tegen het kabinetsbeleid indiende. Met beide acties verwijderde Rouvoet zich verder dan ooit van de SGP, waarmee de ChristenUnie vorig jaar nog zij aan zij optrok in de mislukte formatiebesprekingen over een kabinet met CDA en VVD.

,,Het kabinet weet dat onze steun verdiend moet worden. Wij steunen het beleid waar het kan, maar kritiseren het waar dat moet. En het moet nu'', zegt hij op de vraag of een uitgesproken oppositionele rol de ChristenUnie wel past. ,,Ik kan me goed verplaatsen in de gevoelens van de tienduizenden die te hoop lopen tegen het kabinetsbeleid.''

Rouvoet kwam in het debat over miljoenennota en troonrede regelmatig in aanvaring met CDA-fractieleider Verhagen. ,,Ik spreek hem aan op de vraag of de christen-democraten de solidariteit in het kabinetsbeleid voldoende in het oog houden. Daarvoor moet ik bij hem wezen. Voor ons als christelijk-sociale partij heeft het weinig zin VVD-fractieleider Van Aartsen op het liberale gehalte van het beleid aan te spreken.''

,,Ik was deze week vooral boos op het CDA toen bleek dat de lasten van gezinnen in de alternatieve voorstellen van de coalitiepartijen met 270 miljoen omhoog gaan. Dat wil het CDA liever dan de verlaging van de vennootschapsbelasting temperen. De gezinnen betalen dus mee aan een lagere belasting voor grote bedrijven.''

,,Met het verhaal dat we omwille van volgende generaties nu hard moeten ingrijpen in de verzorgingsstaat, speelt het kabinet kwetsbare groepen tegen die generaties uit. Het alternatieve inkomensplan van de ChristenUnie gaat uit van een eerlijker verdeling en heeft niettemin geen negatief effect op het financieringstekort. Dan reageert Zalm op dat plan met de opmerking dat chronisch zieken onvoldoende worden gestimuleerd als ze er wat bij krijgen. Op zulke momenten engageer ik me volledig met het maatschappelijk verzet.''

,,In het debat over de regeringsverklaring van Balkenende II is de suggestie gewekt dat wij wel gedoogsteun aan het kabinet zouden verlenen, in ruil voor wat vriendelijke woorden over immateriële kwesties in het regeerakkoord. Ik heb meteen duidelijk gemaakt dat we dit kabinet niet anders tegemoet zouden treden dan dat van Kok of Lubbers.''

,,Ik zie nu mijn vrees bewaarheid dat de christen-democraten geen weerwerk bieden aan het streven van de VVD om hard in te grijpen in de verzorgingsstaat. Ook CDA'ers als Louw de Graaf, Yvonne van Rooy en Wim Deetman maken zich zorgen. De visie van het CDA op solidariteit deugt, de uitwerking niet, zeggen zij. Daar hebben ze gelijk in. Het zegt toch wat over de prioriteiten van de CDA-fractie als ze de filmsector wil ontzien voor een bedrag waarmee een kwart van de bezuinigingen op de thuiszorg kan worden teruggedraaid. Ik weet dat zij dat doet om coalitiepartner D66 tevreden te stellen. Maar mijn begrip houdt op als vervolgens blijkt dat de gezinnen nog eens zo veel aan de lagere vennootschapsbelasting moeten bijdragen.''

Interview met André Rouvoet in Trouw
door Marcel ten Hooven

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari