Bijdrage debat Pieken in de Delta

05-10-2004 12:06 05-10-2004 12:06

Bron: ongecorrigeerd stenogram

Tineke Huizinga-Heringa: Voorzitter. Ik kan het vanmiddag kort houden, want in een algemeen overleg een paar weken geleden heb ik het standpunt van mijn fractie zeer duidelijk gemaakt. Wat ons betreft, moet bij het debat over de steun aan het Noorden de Kamerbreed aangenomen motie-Slob leidend zijn. De motie houdt in dat de afspraken met het Noorden ook van 2006 tot 2010 moeten worden nagekomen. Beloften zijn er tenslotte om te worden nagekomen. De staatssecretaris zal daarom in overleg moeten met de noordelijke provincies om te bekijken hoe zij van 2006 tot 2010 uitvoering zal geven aan het Langman-akkoord. Daarmee komt zij tegemoet aan de motie-Slob en zal zij ook tegemoet komen aan de motie die de PvdA heeft ingediend en die ook door mij is ondertekend.

Voor de motie van het CDA hebben wij weinig sympathie. De motie biedt het Noorden geen enkele zekerheid over de hoogte van de steun. Zij rept zelfs van geen enkel bedrag. Ik begrijp dat de 100 mln die de heer Van Dijk heeft genoemd voor de komende vier jaar nattevingerwerk is. Dat lijkt mij geen goede basis voor overleg met het Noorden.

De heer Van Dijk (CDA): Er wordt vandaag erg veel geschermd met de motie-Slob. Misschien mag ik er één element uit noemen. De regering wordt verzocht, zich ook voor de jaren na 2006 in financiële zin te blijven committeren aan de Langman-afspraken voor de drie noordelijke provincies. Er staat in de motie geen bedrag, ook niet de 60 mln die door mevrouw Smeets naar voren is gebracht. Ik heb het gevoel dat mevrouw Huizinga de motie op een heel andere manier uitlegt dan de manier waarop er bij de indiening op gereageerd is.

Tineke Huizinga-Heringa: Ik denk niet dat dat het geval is. De motie-Slob is aangenomen toen er sprake van was dat de Langman-akkoorden in 2006 zouden aflopen. Met de motie heeft de Kamer Kamerbreed uitgesproken dat er akkoorden zijn tot 2010. In de begroting van vorig jaar stond ook voor de jaren na 2006 60 mln gereserveerd voor het noorden. Natuurlijk zal er met het noorden over gesproken moeten worden hoe hoog de steun voor 2006 tot 2010 precies moet zijn, maar dat het noorden daarbij kan denken aan bedragen in de richting van 60 mln ligt meer voor de hand, dan dat het noorden opeens aan heel andere bedragen moet gaan denken, zoals de heer Van Dijk noemt en waarvoor hij ook geen enkele basis heeft.

De heer Van Dijk (CDA): U maakte mij het verwijt dat ik, als ik bedragen noem, ze ook in de motie moet opnemen. In de motie van de heer Slob wordt echter ook geen bedrag genoemd. Die boemerang komt dus bikkelhard bij u terug.

Tineke Huizinga-Heringa: Nee, want de motie die door de PvdA is ingediend en die voortborduurt op de motie-Slob, maakt duidelijk dat het gaat om een bedrag dat kan worden gerelateerd aan datgene waar ook voor 2006 sprake van was. Wij zijn ons ervan bewust dat 60 mln misschien te veel is, maar 15 mln of 20 mln is niet het nakomen van beloften. Daarom roepen wij de staatssecretaris op om in overleg te treden met de noordelijke provincies om te komen tot een acceptabel bedrag dat de naam Langman-akkoord verdient.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari