Algemeen overleg Dierproeven

donderdag 12 februari 2004 16:03

André Rouvoet vindt dat het onderzoek naar de mogelijkheid om een heffing in te voeren niet grondig genoeg is geweest. Hij vindt de argumenten tegen de invoering van een heffing ook niet overtuigend. Hij pleit dus voor een echt onderzoek waarbij alle spelers in het veld worden betrokken en overweegt alsnog om de motie in te dienen die op 9 april 2003 zouzijn ingediend tenzij bovenvermeld onderzoek werd toegezegd.
Hij brengt het door hem ingediende amendement in herinnering waarmee werd beoogd dat extra geld werd uitgetrokken voor onderzoeksrondes. Minister Borst heeft naar aanleiding daarvan in 1999 toegezegd om dit tot en met 2004 te doen. Dit jaar zoude WOD worden geëvalueerd. In het afgelopen jaar had dus grondig onderzoek moeten zijn gedaan, zodat de evaluatie op basis van voldoende degelijke gegevens kon plaatsvinden.
Voor 2004 is geen extra geldbedrag gereserveerd. Daarom heeft de heer Rouvoet wederom een amendement ingediend om het door minister Borst toegezegde geldbedrag aan de begroting voor 2004 toe te voegen. Dat amendement is door de Kamer aangenomen. Toch wordt het niet uitgevoerd. ZonMw maakt zich hier ook zorgen over. Is de minister bereid om aan ZonMw uit te leggen welk extra geldbedrag in het budget voor haar programma is terechtgekomen en welk geldbedrag in het budget reeds was bestemd voor eerdere onder-zoeksrondes? In 2004 moet een evaluatieonderzoek worden uitgevoerd conform de toezeg-ging van minister Borst, zodat kan worden gediscussieerd over alternatieven voor dier-proeven. Als dit niet gebeurt, moet aan de begroting voor 2005 opnieuw een extra geldbedrag worden toegevoegd.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari