Algemeen overleg Beleid veenkoloniën komende jaren

maandag 16 februari 2004 16:04

Arie Slob hoopt dat het Kompas voor het noorden ook na 2006 wordt voortgezet, want de middelen hiervoor worden deels ook gebruikt voor dit gebied. De regering moet zich daar maximaal voor inspannen. De veenkoloniën hebben potentie. Dat is de laatste tijd ook gebleken. Er is eensgezind een Agenda voor de toekomst opgesteld, maar die moet wel iets opleveren. Burgers moeten in de toekomst iets merken van de aandacht voor de veenkoloniën. Hoe ziet de minister zijn rol en die van zijn collega’s? In zijn brief zegt de minister dat het Rijk niet direct meer stuurt op de bestedingen, vanwege de decentralisatie naar provincie en gemeenten en dat er geen uitzicht is op een wezenlijke verruiming van de middelen voor het gebied, vanwege alle bezuinigingen, maar dat proces hier wel wordt gesteund. Wat betekent dat concreet? De knelpunten in dit gebied vragen om een integrale aanpak.
Door de veranderingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, waardoor de geld-stromen anders gaan lopen, zullen de akkerbouwbedrijven flinke klappen krijgen. Ze kunnen onder andere te maken krijgen met inkomensdalingen. Wat vindt de minister van de bevin-dingen uit het rapport van het Landbouweconomisch instituut (LEI) op dit punt? De middelen die wel beschikbaar komen via het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals de modulatie-gelden, moeten uiteraard zoveel mogelijk op het boerenerf terechtkomen, want daarmee kun-nen allerlei innovatieve en duurzame initiatieven worden gesteund, zoals biogasinstallaties. 
De inplaatsing van de melkveehouderijen kost behoorlijk veel geld, maar zorgt voor diversiteit en heeft ook toegevoegde waarde voor de akkerbouw. Omdat 10% van de mest uit overschotgebieden komt, verdient het wellicht aanbeveling daar meer veehouderijen te vesti-gen. Wat vindt de minister daarvan? Dat heeft ook toegevoegde waarde voor de akkerbouw. Toerisme, natuurbeheer en glastuinbouw moeten ook meer aandacht krijgen. Hetzelfde geldt voor de infrastructuur, want die komt ten goede aan de bedrijvigheid in het gebied. In dat kader moet worden gekeken naar het omzetten van de N33 in een A33. Dat moet in het MIT worden opgenomen. Wil de minister dit doorgeven aan zijn collega van Verkeer en Waterstaat?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari