Algemeen Overleg Rijbewijsrevolutie

woensdag 10 maart 2004 16:29

Arie Slob heeft ook last van het zwalkende beleid, althans zoals dat blijkt uit de berichtgeving, van de minister. Ook tekent hij bezwaar aan tegen de politieke onderonsjes die dit dossier inmiddels heeft gekend.
De heer Slob steunt de regering in haar voornemen om de minimumleeftijd voor bromfietsers te verhogen, zeker als daarvoor geen overtuigende alternatieven kunnen worden gevonden. Hij heeft wel begrip voor alle geopperde bezwaren. Voor de problemen van platte-landsjongeren dient een oplossing te komen, bijvoorbeeld in de vorm van een hardheids-clausule. De invoering van de kentekening voor bromfietsen kan bijdragen aan een effectiever lik-op-stukbeleid.
Mede vanwege de strijdigheid met het systeem van kentekenaansprakelijkheid heeft de heer Slob aarzelingen bij het puntenrijbewijs. Als het evenwel een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het huidige strafrecht, duidelijk wordt hoe het strafpuntenstelsel kan bestaan naast de Wet-Mulder en er meer duidelijkheid komt over de hoeveelheid en aard van de delicten die onder het puntenrijbewijs vallen, is invoering van het puntenrijbewijs wellicht toch te overwegen. De heer Slob vindt dat in ieder geval ook rijden onder invloed en doorrijden na een ongeluk strafpunten moeten opleveren. Het verder terugbrengen van het toegestane alcoholpromillage is sowieso een goede maatregel. Wat vindt de minister overigens van het door de ANWB geopperde procentenstelsel, te weten een procentuele verhoging van de sanctie bij opeenvolgende overtredingen?
Alvorens wordt overgegaan op de aanpassing van het systeem van medische keuringen, dient er meer zekerheid te komen over de effecten van medische indicaties op rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Ouderenorganisaties en 3VO pleiten daar terecht voor. De heer Slob stemt in met de kentekening voor landbouwtrekkers. Wat is de tijdsplanning van de
minister bij de invoering van het trekkerscertificaat?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari