Strijd aanbinden met moslimextremisme

03-11-2004 11:29 03-11-2004 11:29

André Rouvoet: "De door religieuze motieven ingegeven moord op Theo van Gogh en de bedreigingen aan het adres van anderen drukken ons met de neus op de feiten. Het moslimextremisme moet niet onderschat worden en vraagt om een harde aanpak. Een heilige oorlog kunnen we in ons land niet dulden. We moeten de strijd aanbinden tegen het moslimextremisme. Dat betekent: niet aarzelen om scherpe maatregelen te nemen tegen moskeeën waarin wordt aangezet tot haat of geweld en tegen imams die oproepen tot een jihad. Intussen is het ook waar dat politiek kabaal averechts werken. Er is wijsheid nodig. We hebben het woord ‘oorlog’ niet nodig om aan te geven dat we onverbiddelijk zijn in onze aanpak. Het gaat er om dat de rust in de samenleving hersteld wordt door vertrouwenwekkende maatregelen, zodat politie en justitie hun werk kunnen doen".

"Wat is er aan de hand in dit land? Als mensen vanwege hun uitspraken - even los van de inhoud daarvan - hun leven niet meer zeker zijn, is er iets fundamenteel mis. Ik maak me daar grote zorgen over. Opvattingen moet je met opvattingen bestrijden. Niet met geweld."

"De vrijheid van meningsuiting vraagt om een zorgvuldig gebruik en respect voor andermans opvattingen. Binnen de grenzen van de zorgvuldigheid moet iedereen zijn mening kunnen geven. Ook over moslims. Maar 'eerlijk voor je mening uitkomen' is niet hetzelfde als 'alles zeggen wat je denkt'. Ik heb mij ook vaak groen en geel geërgerd aan Theo van Gogh. Hij maakte op een heel provocerende manier gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Het zou niet eerlijk zijn als ik die ergernis nu niet zou uiten. Hij wist wat hij losmaakte met wat hij schreef. De vrijheid van meningsuiting is zo'n groot goed, dat we er zeer zorgvuldig mee om moeten gaan. Van Gogh zocht de grenzen van die zorgvuldigheid bewust op en ging - naar eigen zeggen - liefst een stap over de grenzen heen. Als iedereen dat doet, wordt de vrijheid van meningsuiting in een samenleving onhoudbaar"

"Het is op wel goed om te beseffen dat we in het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting niet selectief kunnen zijn. Tolerantie betekent dat je op de bres wilt staan voor de vrijheid van degene met wie je het hartgrondig oneens bent. Ik constateer dat velen die het nu opnemen voor het vrije woord, in de afgelopen week de opvattingen van kandidaat-eurocommissaris Buttiglione vol verontwaardiging van de hand wezen. Net zomin als je het met de ideeën of de stijl van Van Gogh eens hoeft te zijn om zijn recht op vrijheid van meningsuiting te erkennen, hoef je de opvattingen van Buttiglione te delen om pal te staan voor zijn goed recht op zijn overtuiging. Echte tolerantie bewijst zich als het gaat om opvattingen of ideeën die haaks staan op je eigen opvattingen."

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari