Vragen over Voorlichtingsfimpje over aids-preventie in India

woensdag 24 november 2004 12:58

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor ontwikkelingssamenwerking inzake een voorlichtingsfilmpje over aids-preventie in India.

Met antwoord.

Vragen van het lid Huizinga-Heringa (ChristenUnie) aan de minister voor Ontwikkelings-samenwerking over een voorlichtingsfilmpje over Aids-preventie in India. (Ingezonden 24 november 2004)
  1. Is het waar dat de Nederlandse overheid het initiatief heeft genomen tot de productie van een voorlichtingsfilmpje voor Aids-preventie, gericht op homoseksuelen in India, en productie volledig heeft gefinancierd?1
  2. Hoe beoordeelt u het feit dat de gekozen strategie in het filmpje (twee naakte mannen onder de douche) in India als zeer schokkend wordt ervaren? Is een dergelijke aanpak niet strijdig met het beleid van goed partnerschap en respectvolle omgang met de culturele opvattingen in het partnerland?
  3. Is het waar dat er geen overleg is geweest met de Indiase overheid over het voorlichtings-filmpje? Wat is uw standpunt ten aanzien van de uitspraak van de cultureel attaché van de Nederlandse ambassade, dat overleg met de Indiase regering in dit geval niet nodig was?
  4. Hoe verhoudt dit initiatief zich tot het voornemen van de Nederlandse regering de ontwikkelingshulp relatie met India af te bouwen?
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Rambocus en Brinkel (beiden CDA), ingezonden 24 november 2004 (vraagnummer 2040503760).
1 Trouw, 22 november jl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Van Ardenne-van der Hoeven (Ontwikkelingssamenwerking). (Ontvangen 2december 2004)
  1. Neen. In het kader van het Nederlandse beleid ten aanzien van Aids-preventie heeft de ambassade te New Delhi positief gereageerd op een verzoek om de productie van Aids-voorlichtingsspotjes van ca 30 seconden financieel te ondersteunen met middelen uit het programma kleine projecten (PKP-ODA).
  2. Ik verwijs naar mijn antwoord op de vragen van de leden Rambocus en Brinkel.
  3. Over de filmpjes die bedoeld zijn voor het algemene publiek is wel degelijk overleg geweest met de Indiase overheid. Deze zijn goedgekeurd door de Indiase filmkeuring en worden ver-toond op TV en bioscopen. De gay spotjes, waaraan het krantenartikel refereert, zijn bedoeld voor NGO’s die zich richten op Aids-voorlichting aan homo’s, en zijn door die groep enthou-siast ontvangen. Gezien het feit dat de filmpjes alleen in een besloten circuit zullen worden vertoond, deel ik de vermeende uitspraak van de cultureel attaché dat overleg niet nodig was.
  4. De productie van de betreffende voorlichtingsspotjes is gefinancierd uit het PKP-ODA-budget dat niet alleen aan de OS-partnerlanden ter beschikking staat. De Aids-notitie, die ik de Tweede Kamer in juni 2004 heb doen toekomen, geeft bovendien aan dat HIV/Aids een integraal onderdeel vormt van het buitenlands beleid – dus ook bijvoorbeeld vorm krijgt binnen beleid op gebied van cultuur.
    Dit is met name relevant voor een land als India, dat na Zuid Afrika het grootste aantal HIV-infecties ter wereld kent (5,1 miljoen) met een potentiële dreiging voor snelle uitbreiding.
 
 
 
 
 

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari