Vragen over de instelling van een Volkscongres in de Indonesische provincie Papoea

vrijdag 12 november 2004 16:49

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Haverkamp (CDA), Koenders (PvdA) en Van der Staaij (SGP) over de instelling van een Volkscongres in de Indonesische provincie Papoea (ingezonden op 12 november 2004)

Met antwoord.

Vragen van de leden Huizinga-Heringa (ChristenUnie), Haverkamp (CDA), Koenders (PvdA) en Van der Staaij (SGP) over de instelling van een Volkscongres in de Indonesische provincie Papoea (ingezonden op 12 november 2004)
  1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat de Indonesische president Yudhoyono de onmiddellijke instelling van een Papua Volkscongres heeft verordend? 1) Wat is hierop uw reactie?
  2. Is bij u bekend welke procedurele stappen nu zullen volgen op weg naar de instelling van het Volkscongres? Zo ja, wat zijn deze?
  3. Is de variant van een Volkscongres als 'culturele vertegenwoordiging' aan de orde geweest in uw gesprekken als voorzitter van de EU-trojka met president Yudhoyono?
  4. Ziet u de instelling van een Volkscongres als 'culturele vertegenwoordiging' als een belangrijke stap op weg naar een Volkscongres met op termijn politieke bevoegdheden? Is een Volkscongres met politieke bevoegdheden volgens u in overeenstemming met het EU-standpunt inzake de uitvoering van de Speciale Autonomiewet? Zo ja, welke stappen bent u bereid te zetten om te bevorderen dat het congres zodanige bevoegdheden krijgt?
1) Jakarta Post, 5 november jl.Antwoord van de heer Bot, minister van Buitenlandse Zaken (3 december 2004)
  1. Ja. De instelling van een Papoea Volkscongres (MRP) is bepaald in de Speciale Autonomiewet voor Papoea, die reeds in januari 2002 in werking is getreden. Omdat tot op heden de instelling van dit nieuwe orgaan uitbleef, heeft de Nederlandse regering hier diverse malen bij de Indonesische regering op aangedrongen, meest recent tijdens het bezoek van de ministeriële EU troika in oktober 2004. De MRP is een zeer belangrijk onderdeel voor de effectieve implementatie van de Speciale Autonomiewet. De Nederlandse regering verwelkomt dan ook de toezegging van de nieuwe president dat zo snel mogelijk zal worden overgegaan tot het instellen van de MRP.
  2. Momenteel bekijken het Indonesische Ministerie van Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van het Coördinerende Ministerie van Politieke en Veiligheidszaken de ontwerpregeling voor de instelling van de MRP. Er is eveneens een team van prominente Papoea's in Jakarta om met vertegenwoordigers van de betrokken Ministeries en kabinetsleden te spreken. Er liggen twee versies van een ontwerpregeling op tafel. Een versie van het provinciale Papoea bestuur en één van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De eerste baseert zich op de artikelen in de Speciale Autonomie wet die de MRP onder andere een rol geeft bij het beschermen van traditionele rechten van de inheemse groep Papoea's in bijvoorbeeld lokale wetgeving. Hiervoor wordt een vertegenwoordiging van de diverse adatgroepen in Papoea, die gaan over de tradities en het gewoonterecht van de Papoea's, in het nieuwe orgaan opgenomen.
    In het voorstel dat later door het Ministerie van Binnenlandse Zaken is opgesteld zou het nieuwe orgaan meer een 'culturele vertegenwoordiging' worden. Na onder andere kritiek uit de Papoeagemeenschap heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd het laatste voorstel opnieuw te bekijken. De besprekingen over de inhoud van de regeling zijn nu nog in volle gang en het is onduidelijk wat hieruit zal komen. Nadat de regeling is afgerond zal deze voor tekening voorgelegd worden aan de president. Na ondertekening zullen de provinciale autoriteiten in Papoea daar uitvoering aan moeten geven.
  3. en 4 Tijdens mijn gesprek met President Yudhoyono op 28 oktober 2004 heb ik het onderwerp Papoea opgebracht, evenals het belang van het instellen van de MRP zoals is voorzien in de Speciale Autonomiewet. De specifieke invulling van dit nieuwe orgaan is niet aan de orde gekomen in het gesprek met de President. Zoals ik echter ook in gesprekken met de Indonesische Minister van Buitenlandse Zaken Hassan Wirajuda heb benadrukt, hechten Nederland en de EU aan de oprichting van een MRP in lijn met de artikelen in de Speciale Autonomiewet. Dit standpunt en de noodzaak voor verdere effectieve implementatie van de wet zullen blijvend onder de aandacht worden gebracht van de autoriteiten.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari