Voortgezet Algemeen Overleg Waddenzee

dinsdag 16 november 2004 11:02

Arie Slob: Voorzitter. Ik vervang mijn collega Tineke Huizinga die op dit moment een andere verplichting heeft. Ik beperk mij tot het indienen van een motie. Die luidt als volgt.
 
 
Motie
 
De Kamer,
 
gehoord de beraadslaging,
 
overwegende dat het kabinet voornemens is om een Waddenfonds in te stellen, het volstorten van dit fonds wordt uitgesmeerd over 20 jaar;
 
overwegende dat het voor de toekomst van het Waddengebied van het grootste belang is dat er zekerheid bestaat over de beschikbaarheid van voldoende gelden in het fonds;
 
verzoekt de regering om het in te stellen Waddenfonds binnen 10 jaar na instelling vol te storten,
 
en gaat over tot de orde van de dag.
 
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Slob, Huizinga-Heringa, Samsom, Van der Staaij en Duyvendak. Zij krijgt nr. 14 (29684).
 
Arie Slob: Wij hebben ons overigens uit volle overtuiging ook aangemeld als ondertekenaar van de motie die de heer Van der Ham zojuist heeft ingediend over het fonds van 800 mln euro.
 
De voorzitter: Daar kan uw naam dus onder worden gezet?

Arie Slob
: Ja.

De heer Atsma (CDA): Het lijkt wel een ingewikkeld, maar ook boeiend schaakspel. Hebben de medeondertekenaars van de motie die beoogt te komen tot een snellere invulling van het Waddenfonds, ook aangegeven dat zij volmondig ja zeggen tegen het Waddenfonds?
Arie Slob: Ik denk dat de heer Atsma dit aan betrokkenen moet vragen. De motie is helder en hun namen staan er onder. Dit lijkt mij duidelijk.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari