Algemeen Overleg Aanpak onderwijsachterstandenbeleid

woensdag 27 oktober 2004 11:08

Arie Slob is blij met de herijking van de gewichtenregeling. Het is goed dat het strikte onderscheid inzake etniciteit verdwijnt waardoor ook andere leerlingen met achterstanden van het beleid kunnen profiteren. De heer Slob vreest echter voor verdunning omdat meer scholen aanspraak maken op een gelijkblijvend budget. Hij begrijpt de ratio achter een drempel voor de toekenning van achterstandsgelden. Van scholen mag worden verwacht dat zij enig zelfstandig vermogen hebben om leerlingen met achterstanden te kunnen helpen. Een drempel van 9% vindt de heer Slob echter te hoog en daarom stelt hij voor de drempel terug te brengen tot bijvoorbeeld 3%. Voorts zet hij vraagtekens bij de houdbaarheid van het principe van een plafond van 80%.

Er zullen afspraken moeten worden gemaakt tussen gemeenten en scholen over de VVE. Gemeenten staan volgens de minister verscheidene middelen ter beschikking om een regierol te vervullen. In dit kader wordt zelfs de onderwijshuisvestingsgelden genoemd. De heer Slob protesteert hiertegen, want het zou zeer oneigenlijk zijn als het geld voor huisvesting gebruikt wordt voor onderwijsachterstandenbeleid. Eerder heeft de Kamer brede toetsing in het onderwijs afgewezen en dit instrument mag daarom niet alsnog in het kader van onderwijsachterstandenbeleid worden ingevoerd.

De veranderingen in het onderwijsachterstandenbeleid vallen samen met de doorvoering van een aantal andere veranderingen, zoals de invoering van de lumpsum. Lukt het om al deze wijzigingen tegelijk te implementeren? De eerste beleidswijzigingen die samenhangen met de uitvoering van de motie-Verhagen c.s., gaan in augustus 2005 in. Wat heeft dit voor gevolgen voor de lopende periode? Heeft de beleidswijziging gevolgen voor de doelstelling inzake het terugdringen van administratieve lasten?
De heer Slob vindt de schakelklas niet altijd een gelukkige oplossing voor het kind, aangezien leerlingen in sommige gevallen zelfs van school worden gehaald. Het is duidelijk dat deze kinderen extra zorg moeten krijgen, maar dit kan misschien beter binnen de scholen worden georganiseerd. De scholen moeten de vrijheid hebben om dit zelf te regelen.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari