Algemeen Overleg voortgang homo-emancipatiebeleid

12-10-2004 09:30 12-10-2004 09:30

Tineke Huizinga-Heringa geeft aan dat waar in de voortgangsrapportage staat dat de tolerantie ten opzichte van homoseksuelen 95% is en dat dit percentage redelijk constant is, dit haar voorkomt als een goede score. Ook de overige constateringen in genoemde rapportage geven haar op zichzelf weinig aanleiding tot nadere opmerkingen. De ontstane ophef over de verspreiding van het blad Expreszo noopt haar evenwel tot het geven van een nadere reactie namens haar fractie. De manier waarop in dat blad homofilie aan de orde wordt gesteld, is zorgelijk.
Het is buitengewoon jammer dat in de media en door reacties van bepaalde Kamer-leden het onterechte en onjuiste beeld is ontstaan dat christelijke en zwarte scholen tegen het bespreekbaar maken van homo-seksualiteit zouden zijn doordat zij dit blad weigeren. Op die scholen wordt wel degelijk zorgvuldig en behoedzaam met het onderwerp homofilie omgegaan. In feite gaan ze er zorgvuldiger mee om dan het ministerie van OCW dat zonder er zich intensief mee te bemoeien, dit blad mede financiert. Een specifiek punt van aandacht is de onveiligheid die jongeren op scholen ervaren. Er zal met alle scholen nader overlegd worden om ervoor te zorgen dat er in het onderwijs ruimte moet zijn voor homofiele leerlingen en docenten en dat zij zich daar veilig moeten kunnen voelen. Dit wordt evenwel niet bereikt met het verspreiden van het blad Expreszo.
Tijdens een eerdere discussie in dit huis over de vrijheid van inrichting van het onderwijs is met name door de coalitiepartijen aangegeven dat de overheid de scholen op dit punt ruimte moet geven en dat zij de kunst van het loslaten moet leren. De recente ontwikkelingen waarbij wat betreft de VVD en D66 de scholen door de overheid in feite verplicht worden om alles wat er door de ministeries aangeleverd wordt te verspreiden, lijkt daarmee in tegenspraak.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari