Vragen over Geweld Papoea

21-12-2004 09:35 21-12-2004 09:35

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Herben (LPF) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het geweld in Papoea.

Met antwoord.

Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Huizinga-Heringa (ChristenUnie) en Herben (LPF) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het geweld in Papoea. (Ingezonden 21 december 2004)
 1. Kent u het bericht «Indonesische leger pleegt in Papua systematisch moorden»?1
 2. Is het waar dat sinds 17 augustus 2004 het Indonesische leger in de regio Puncak Jaya syste-matisch Papoea’s ombrengt en dat vele duizenden Papoea’s voor het geweld op de vlucht ge-slagen zijn?
 3. Wat zijn volgens u de redenen van het Indonesische leger voor dit militaire optreden?
 4. Is het waar dat president Yudhoyono inmiddels steun heeft toegezegd aan een verzoek van het provinciale Papoeaparlement om een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in Puncak Jaya? Wat zegt dit over de verhouding tussen de autoriteiten in Jakarta en het leger?
 5. Bent u bereid u hierover zo spoedig mogelijk te verstaan met de Indonesische autoriteiten en hen krachtig op te roepen het geweld in Papoea te beëindigen?
1 Nederlands Dagblad, 16 december jl.
 
Antwoord
Antwoord van minister Bot (Buitenlandse Zaken). (Ontvangen 27 januari 2005)
 1. Ja.
 2. Vanwege de afgelegen ligging van het district is het bijzonder moeilijk om betrouwbare informatie te krijgen over de situatie in Puncak Jaya. Bovendien zijn er voor zover bekend geen internationale organisaties of andere onafhankelijke waarnemers aanwezig.
  Diverse bronnen bevestigen echter dat sinds augustus 2004 enkele schietincidenten hebben plaatsgevonden, waardoor een deel van de bevolking de bergen in is gevlucht. Hoewel ook de berichten over het aantal vluchtelingen uiteenlopen, zou het om ongeveer 5000 mensen gaan. Bij gebrek aan behuizing en vitaminerijk voedsel zou de humanitaire situatie van deze groep inmiddels sterk verslechterd zijn.
 3. Volgens de legercommandant van Papoea heeft het leger opgetreden tegen een separatistische groep die mogelijkerwijs de veiligheid in het gebied wilde verstoren.Dit zou de aanleiding voor de vuurgevechten zijn geweest.
 4. Naast een onderzoek door de politie is eveneens besloten een onderzoeksteam van het provinciale parlement op te zetten naar de gebeurtenissen in het gebied. President Yudhoyono geeft de aanpak van vermeende separatistische organisaties een hoge prioriteit in zijn beleid. Hij heeft echter aangegeven dat militaire operaties niet het enige antwoord op interne conflicten zijn. Hij ziet speciale autonomie als dé oplossing voor conflictgebieden regio’s zoals Atjeh en Papoea.
 5. Ik heb deze kwestie op 24 december 2004 opgebracht in een gesprek met minister van Buitenlandse Zaken Wirajuda. Minister Wirajuda bevestigde dat de berichten over de aantallen van de vluchtelingen geen helder beeld vormen. Eventuele aanvallen op burgers werden door hem aan de separatistische groepering OPM toegeschreven.
  De Nederlandse regering zal zowel bilateraal als in breder EU-verband aandacht blijven vragen voor de vluchtelingen in Puncak Jaya.Zo zullen de EU-ambassadeurs in Jakarta de situatie in Puncak Jaya aan de orde stellen in hun kennismakingsgesprek met coördinerend minister van Politieke en Veiligheidszaken, de heer Widodo.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari