Algemeen Overleg Geluidsisolatie Schiphol

dinsdag 05 oktober 2004 14:09

Arie Slob erkent dat veel van de prijsstijgingen moeilijk konden worden voorzien. Desondanks vindt hij het oordeel van de Rekenkamer vernietigend. De decharge van Schiphol op basis van verplichtingen in de samenwerkingsovereenkomst blijkt een zeer dure blunder. Zijn alle mogelijkheden van het verhalen van schade op Schiphol definitief verkeken? Zo nee, wat wil de staatssecretaris dan bereiken met het aangekondigde nader onderzoek hiernaar? En waarom is het de staat verboden om mededelingen te doen omtrent de rol van Schiphol in GIS 2?
De staatssecretaris heeft er verstandig aan gedaan om geen tijd verloren te laten gaan bij het volgen van de aanbevelingen in het rapport. Volgens de Rekenkamer is het niet haar taak om de rechtmatige doorrekening van kosten aan luchtvaartmaatschappijen te onderzoe-ken. Als dat klopt, wiens taak is dat dan wel? De Kamer heeft besloten om de behandeling van het desbetreffende wetsvoorstel op te schorten omdat zij niet wilde vooruitlopen op de ARK-bevindingen, maar de vraag rijst nu of dat terecht was. De heer Slob vraagt de staatsse-cretaris om in te gaan op eventuele wijzigingen in dit aanhangige wetsvoorstel, zoals de beoogde verlaging van de tarieven voor de sector. Is alle benodigde informatie voor de bere-kening van de sectorbijdrage overigens wel voorhanden? Waarom wijst de staatssecretaris de instelling van een onafhankelijke adviescommissie hiervoor af? Minder tariefsverhoging voor de sector betekent een financiële tegenvaller. De compensatie daarvoor in de rijksbegroting is vaag. Wat zijn de negatieve gevolgen voor de regionale velden en het Infrafonds?
De overheid dient betrouwbaarheid na te streven en in dat licht pleit de heer Slob voor een ruimhartige bejegening van de 860 gedupeerde woningen. Ook hij vindt dat snel een oplossing dient te worden gevonden voor de problematiek in Assendelft. Wanneer mag de besluitvorming rond de uitvoeringsvarianten worden verwacht en wanneer moet GIS 3 zijn afgerond?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari