Algemeen Overleg Opheffing algemeen bordeelverbod

donderdag 02 september 2004 14:35

Tineke Huizinga-Heringa merkt op dat van normale arbeidsver-houdingen in deze branche geen sprake kan zijn, hetgeen uit de voorliggende brieven weer blijkt. Een werknemersstatus voor een prostituee is bijna ondenkbaar, terwijl vanuit de sector wordt aangegeven dat prostituees in de praktijk belang hebben bij de status van werknemer, omdat hen dat meer bescherming zou geven. Daarbij moet aangetekend worden dat volgens onderzoek nog altijd 75% van de prostituees het liefst uit de sector zou stappen. Prostitutie is geen normaal bedrijf.
Vanuit het gegeven dat het bordeelverbod is opgeheven, moet de wetgever zich echter bezighouden met de vraag hoe meer duidelijkheid kan worden verkregen over de arbeidsver-houdingen in de sector en op welke wijze prostituees de beste rechtspositionele bescherming kunnen krijgen. De minister signaleert verschillende problemen, maar vindt dat de branche zelf vorm en inhoud moet geven aan de arbeidsrelatie. Is het juist dat de dreigende margina-lisering van organisaties als De Rode Draad een belemmering is voor het totstandkomen van regels? Om de prostituee goed te kunnen beschermen is er wel degelijk een taak voor het Rijk weggelegd bij het maken van een adequaat modelcontract, ook op het punt van het doorwer-ken bij zwangerschap. Wat vindt de minister van de gedachte om contracten te koppelen aan de exploitatievergunning? De exploitant moet dan kunnen aantonen dat het aantal contracten in overeenstemming is met zijn omzet.

Prostituees kunnen niet worden beschouwd als kennismigranten. De mogelijkheid om mee te liften via het inkomenscriterium opent meer deuren voor het onder dwang tewerkstellen van bijvoorbeeld Oost- Europese prostituees. De ontduikingsmogelijkheden zijn zeer groot. Er is een groot risico op toename van vrouwenhandel. Om al deze redenen moeten prostituees buiten de kennismigrantenbepaling worden gehouden.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari