Verslag Experimentenwet vooropleidingseisen, selectie en collegegeldheffing

woensdag 10 november 2004 14:44

Verslag door Arie Slob
 
De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van onderhavig wetsvoorstel, hetgeen beoogt experimenten met betrekking tot selectie van studenten, differentiatie in de hoogte van het collegegeld en flexibele toelating mogelijk te maken. Zij delen het uitgangs-punt dat de toegankelijkheid van het onderwijs op basis van bekwaamheid gewaarborgd moet blijven.
 
De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat het experiment een betrekkelijk korte periode beslaat. Zonder de voorbereidingstijd meegeteld, komt het feitelijk neer op één jaar experimenteren, voordat aan de behandeling van de uiteindelijke wettelijke regeling wordt begonnen. De leden vragen de regering of de uitkomsten van het experiment al na een jaar voldoende duidelijk kunnen zijn om een structurele regeling treffen.
 
De regering neemt de opmerking van de Raad van State met betrekking tot het in het vooruitzicht stellen van een overgangsvoorziening ter harte. Wat betekent dit concreet voor de studenten die participeren in een opleiding, waarvan het experiment na twee jaar niet wordt voortgezet, zo vragen de leden van de ChristenUnie-fractie?
 
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de regering welke overwegingen ten grondslag liggen aan het gehanteerde maximum van vijf keer het wettelijke collegegeld voor collegegeldverhoging?
 
Deelt de regering de kritiek van het onderwijsveld dat cijfers slechts een momentopname zijn en niets zeggen over de werkinstelling, doorzettingsvermogen en andere eigenschappen van een student, die van belang zijn om een opleiding succesvol af te ronden. Deelt de regering tevens de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie dat cijfers niet het geschikte middel zijn om toe te passen als selectiecriterium?

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari