Column: Stop die armoedige discussie!

vrijdag 17 januari 2003 19:00

Onrecht afkopen met geld, dat doen veel politici in verkiezingstijd. Zelfs de ChristenUnie neigt er naar. Gaat het eindelijk over een ander thema dan premierkandidaten, koopkracht en staatsschuld, namelijk ontwikkelingssamenwerking, wordt de discussie weer verengd tot percentages. Moet er 0,7 of 0,8% of 1,0% van het Bruto Nationaal Product naar ontwikkelingssamenwerking. Armen zijn niet echt gebaat bij dergelijke discussies.

Ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding gaat in de eerste plaats om het herstellen van onrecht. Niet om 600 miljoen Euro meer of minder. Belangrijker is dat er nog veel te veel structuren bestaan die arme landen arm houden. En wie houden die structuren in stand? Wij, in het rijke Westen. Door Europese subsidies op producten, met name landbouwproducten, kunnen deze onder de wereldmarktprijs gedumpt worden in Derde Wereldlanden. Daardoor hebben de plaatselijke producenten nauwelijks afzetmogelijkheden. Door het dumpen van gesubsidieerde melkpoeder is bijvoorbeeld een groot deel van de melkveehouderij op Jamaica ten gronde gegaan. Maar niet alleen die exportsubsidies staan een eerlijke handel in de weg, ook is er sprake van importheffingen op enkele producten uit het Zuiden. Daardoor kunnen bijvoorbeeld bananen en textiel uit armere landen niet concurreren tegen de eigen productie.
Afschaffing van handelsbelemmeringen levert volgens het Landbouw Economisch Instituut jaarlijks 40 miljard dollar op voor de armste landen. Novib komt zelfs uit op 100 miljard dollar. Daar steekt de 4 miljard dollar van de Nederlandse regering aan ontwikkelingssamenwerking schril bij af. Maar daar hoor je in deze tijd maar weinig over.
De reden is waarschijnlijk dat gerechtigheid ons iets kan kosten en omdat Ruandezen op 22 januari niet mogen stemmen. Want opheffen van handelsbelemmeringen heeft voor sommige sectoren negatieve consequenties. Vooral voor de landbouw. Dus steunen vooral LPF, CDA en VVD heel onliberaal liever de vaderlandse economie.

Gerechtigheid, daar moeten de discussies om draaien. Juist vanwege die insteek kan de ChristenUnie haar profiel duidelijk maken. Oog voor de zwaksten, ook buiten de eigen grenzen. Niet alleen maar hulp geven, maar mensen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontplooien, door het opheffen van handelsbelemmeringen, door het bijstaan in het opbouwen van de economie, door geen hulp te geven aan corrupte landen en door meer nadruk te leggen op de rol van (levensbeschouwelijke) maatschappelijke organisaties, zowel Nederlandse als die in Derde Wereldlanden.
Ontwikkelingssamenwerking is niet gebaat bij eigenbelang, maar ook niet bij politiek van de goede bedoelingen. Lijsttrekkers, ChristenUnie heb lef en maak een eind aan de goedkope discussies over armoede.

Door Cors Visser

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari