Column: Bidden en werken

zaterdag 31 mei 2003 10:23

10 dagen voor Nederland. Zo heet de ‘campagne’ die ook dit jaar wordt gehouden tussen Hemelvaart en Pinksteren, waarbij kerken en individuele christenen worden uitgedaagd om te bidden en vasten voor Nederland.

De ChristenUnie ondersteunt dit initiatief uiteraard van ganser harte. De Bijbel roept ons immers op om te bidden voor ‘koningen en alle hooggeplaatsten’ (I Tim.2:2) ?!
Het is heel belangrijk om te bidden (en vasten) voor ons land, voor de nieuwe regering, voor onze woonplaats, voor het geestelijk welzijn van ons volk, voor de kerk, voor de ChristenUnie, voor het CDA, voor D66 en ga zo maar door.

Ik hoop dat ‘de mensen van de ChristenUnie’ niet alleen maar oproepen tot gebed en niet alleen maar ‘10 dagen voor Nederland’ ondersteunen, maar ook zelf als bidders op de bres willen staan voor Nederland. Zo blijven we nederig, zo houden we de juiste focus, zo geven we uiting aan de erkenning dat Gods Koninkrijk niet met politieke middelen tot stand kan worden gebracht.
Dit geldt juist voor de ChristenUnie, want juist de ChristenUnie heeft een unieke combinatie in zich: aan de ene kant volledig pal staan voor geestelijke vrijheid (vrijheid van godsdienst, vrijheid van onderwijs, scheiding van kerk en staat e.d.) en tegelijk verlangen en streven naar een overheid die God erkent als Koning boven zich en wil leven volgens Zijn geboden. Bij dat laatste erkennen wij vervolgens ruiterlijk, dat dat pas echt meer verwezenlijkt kan worden als meer mensen in God gaan geloven en Hem willen volgen. Dat is zowel een geestelijk als een democratisch principe.
Daarom geldt voor de ChristenUnie: wij werken aan en bidden voor een overheid die zich laat leiden door Gods Woord, door Bijbelse waarden en normen. Dat is het twee-sporen-beleid van de ChristenUnie: bidden en werken.

Wij zijn dus wel voor een duidelijke scheiding van kerk en staat, maar niet voor een neutrale staat. Steeds weer zullen wij de overheid voorhouden dat politiek niet neutraal is en kan zijn. Iedereen baseert zich immers op waarden en normen?!
Op deze plek wil ik daar wel wat aan toevoegen: wij willen ook geen neutrale kerk! De kerken zijn veel te bang voor politiek in de kerk, voor politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Te vaak houdt het op bij het af en toe bidden voor de overheid. Te vaak ervaart dat kleine groepje kerkmensen dat zich drie slagen in de rondte werkt voor de christelijke politiek, dat de scheiding tussen kerk en staat wel érg ver is doorgevoerd. Alsof christelijke politiek geen geestelijke arbeid is …

Kerk en staat moeten tot op zekere hoogte gescheiden blijven, maar ze komen wel samen in de ChristenUnie.
Kan en moet er niet gezocht worden naar andere en nieuwe vormen van samenwerking tussen de ChristenUnie en de kerken? De samenwerking in de actie ‘10 dagen voor Nederland’ kan intensiever, maar er is vast veel meer mogelijk!
Kunnen kerken niet meer mensen leveren voor het politieke werk? Zijn ze niet te druk met zichzelf? Waarom zijn sommige ChristenUnie-werkers tegelijk ook lid van de kerkenraad (en aan wie ligt dat?)? Zet ze vrij voor het werk in de publieke wijngaard! Erken hun arbeid, ondersteun ze daarin en bidt voor en met ze. En de ChristenUnie … kunnen wij niet veel meer doen aan het politieke bewustzijn van kerken? Het boek ‘Hart en handen’ was een geweldig initiatief, maar nu verder. Preekschetsen leveren, predikantenconferentie organiseren, kerkentournee houden, … graag meer ideeën (inleveren bij wi@christenunie.nl) !

Ik neem een voorbeeld aan de grote bijbelse leider Nehemia, wiens ‘politieke’ werk begon met gebrokenheid over de toestand van zijn land. Dat bracht hem ertoe te bidden en vasten, maar daarna keihard te werken!
Zijn missie begon met gebed en daar kwam hij ook steeds weer bij terug. Een biddend leider. Een dienend leider. Het is niet voor niets dat Nehemia genoemd wordt in de recente WI-publicatie Dienstbare overheid.
In Nehemia 4 zien we dat de muren van Jeruzalem worden herbouwd. Omdat dat met strijd gepaard gaat, houdt een deel van de werkers de wacht (een metafoor voor het gebed?!), werkt een ander deel met één hand (in de andere hand dragen zij een speer) en hebben de bouwers het zwaard altijd om de heup gegord. Zo wordt gezamenlijk de enorme klus geklaard ondanks tegenstand en bedreiging. Gezamenlijk. Bidden en werken. Zo wordt Gods Koninkrijk gebouwd!

Door FJP

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari