Wilt u meebouwen aan een sterke christelijke partij in dit land?

donderdag 20 november 2003 09:18

Een wervende brief van voormalig WI-directeur Roel Kuiper.

Beste lezers en lezeressen,

Soms wordt wel eens aan je gevraagd waar je je nu echt over kunt opwinden. Dan gaat het over dingen in de samenleving die je veranderd zou willen zien. Dingen die je ergeren of verdriet doen. Ik heb daar wel een actueel lijstje van:
 • Ik stoor me aan de beledigingen aan het adres van het Koninklijk Huis of andere medeburgers, dat doorgaat voor ‘satire’. In werkelijkheid gaat het om het kwetsen van je naaste onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’. Het respect, waar we op 4 en 5 mei de mond vol van hebben, is hier totaal verdwenen.
 • Ik betreur het dat we in ons land niet eerder de tering naar de nering hebben gezet, waardoor we, net als Jozef in Egypte, in de vette jaren geld opzij hadden gelegd voor de magere jaren. Nu zijn gehandicapten en oudere mensen in verzorgingstehuizen de dupe. Dat is onrechtvaardig.
 • Het gaat me aan het hart dat Nederland een land is geworden dat bekend staat als een land van drugshandel, gelegaliseerde prostitutie en criminaliteit. Dit gaat al zo ver dat reizigers naar ons land een waarschuwing meekrijgen voor de risico’s die ze hier lopen. Dat is beschamend.
Nederland is een land van materiële rijkdom en enorme vrijheden. Wat hebben we veel gekregen! We staan in de top-10 van de welvarendste landen ter wereld. Maar wat doen we daar nu eigenlijk mee? Versterken we er onze gezinnen mee? Beschermen we er de zwakkeren mee? Brengen we onze cultuur op een hoger peil? Welke boodschap geven we jongere generaties mee? Waarmee vullen we onze media?
Nederland glijdt met al zijn rijkdom af. Er is geen moreel houvast meer. De massa vraagt er niet om en de leiders geven het niet of mondjesmaat. Dat wat ons nog bindt, dat wat geestelijke oriëntatie biedt, het wordt beschimpt en weggedaan. In plaats daarvan wordt de vuiligheid en normvervaging van alle kanten geprezen en in bescherming genomen. Wat krom is wordt rechtgepraat.
Het is nodig dat in politiek en samenleving mensen opstaan die ondubbelzinnig op deze dingen wijzen. De fundamenten van de samenleving zijn in geding. Dan moeten er ook mensen in de politiek zijn die het daarover hebben. In mijn ogen is de ChristenUnie een partij die dat probeert te doen. In een samenleving die ruwer wordt, staan christenen op om met overtuigingskracht een andere richting te wijzen. Een klein groepje maar. Een minderheid. Maar toch.

Gelukkig zijn er christenen die het over de koers van ons land hebben. Ze brengen de meer fundamentele dingen ter sprake in de politiek van alledag. Dat doen ze overal waar ze maar verkozen worden: in gemeenteraden en in de Tweede Kamer. Met steun van geestverwanten wordt hun stem overal gehoord. Ook dat is rijkdom. Het mooie hiervan is dat die kleine kracht van de partij de overtuiging waarmee ze optreedt des te sterker maakt. Het gaat niet om de mensen zelf, maar om wat ze te zeggen hebben. Dat doen ze in aansluiting bij de Bijbel die het heeft over recht en gerechtigheid in de samenleving.
De Bijbel schetst het beeld van een dienstbare samenleving: gericht op de dienst aan God. Dat is de diepere zin van de overheidstaak en de verantwoordelijkheid van mensen. Wordt naar die boodschap beter geluisterd dan zou onze samenleving beter af zijn.

De ChristenUnie heeft tal van goede voorstellen gedaan, waar ik van harte achter kan staan.
 • De overheid moet haar gezag hernemen en durven optreden
 • De cultuur van onveiligheid en criminaliteit wordt beëindigd
 • Terugdringen van drugsgebruik, stoppen met het gedogen van coffeeshops
 • Aanpakken van vrouwenhandel, te beginnen bij het verbieden van prostitutie
 • Aanpakken van gokverslaving; de overheid trekt zich terug als belanghebbende
 • Maximale levensbescherming bij begin en einde van menselijk leven
 • Versterking palliatieve zorg in plaats van euthanasie
 • Opkomen voor de positie van gehandicapten in zorg en samenleving
 • Opkomen voor de overdracht van heilzame normen en waarden
 • Opkomen voor het christelijk bijzonder onderwijs
 • Versterking van de positie van het huwelijk in de samenleving
 • Versterking van opvoeding en gezinnen, o.a. via kinderbijslag
Dit zijn belangrijke zaken. Ze helpen stuk voor stuk mee aan het noodzakelijke herstel van onze samenleving. De ChristenUnie onderscheidt zich door een bijbels en nuchter geluid. Realistische idealen zijn tegelijk haalbare doelen.

Ik schrijf iets over het belang van christelijke politiek. Dat doe ik ook met een bedoeling. Christelijke politiek heeft uw steun nodig. De ChristenUnie (een fusie van GPV en RPF) heeft het tij niet mee gehad in de afgelopen jaren. Toch geloof ik dat de gehoopte versterking van christelijke politiek nog in het vat zit. We bouwen nog steeds aan een sterke christelijke partij in Nederland. Daarvoor is echter de steun nodig van christenen die zich met deze partij verbonden weten. Er is gebed nodig. Er is bemoediging nodig. Er is ook materiële steun nodig.

Die steun kan verschillende vormen aannemen:
1. U wordt lid van de ChristenUnie. Hartelijk welkom!
2. Uw man/vrouw/zoon/dochter wordt gezinslid van de ChristenUnie
3. U wordt ‘Vriend van de Fractie’ en ondersteunt rechtstreeks het politieke werk in de Tweede Kamer
4. U wordt donateur van het Wetenschappelijk Instituut en ondersteunt het bezinningswerk. (meer info ...)

Voelt u zich aangesproken door de politiek van de ChristenUnie? Wilt u meebouwen aan een sterke christelijke partij in dit land? Kom dan in actie voor de ChristenUnie!

Door Roel Kuiper, momenteel bijzonder hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en lector Sociaal Werk aan de Christelijke Hogeschool te Ede en de Gereformeerde Hogeschool te Zwolle.

Dit artikel is op verzoek van het bestuur van de ChristenUnie Barneveld geschreven door prof. dr. R. Kuiper, zelf woonachtig in Barneveld, voormalig directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en kandidaat van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer.

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari