Omslag nodig in landbouwbeleid

maandag 08 november 2004 12:03

Er is een omslag nodig in het landbouwbeleid: van gerichtheid op de productie naar meer oog voor de productiefactoren. Grotere aandacht voor dierenwelzijn is noodzakelijk en wat milieu betreft, moet de vinger aan de pols blijven.

Dat stelt het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie (CU) in de maandag gepresenteerde nota ”Boeren voor morgen, landbouwbeleid en christelijke politiek”. Voor de voedselproductie en voor het landschap is het „essentieel” dat de boerenstand in Nederland blijft, stelt de nota. Om dat mogelijk te maken, zou toekomstig landbouwbeleid moeten steunen op drie pijlers. De eerste is prijsondersteuning, met name bij zuivel, vlees, granen en suiker. De landbouwsector is immers geen gewone economische sector, aldus de CU, omdat er bijvoorbeeld met dieren wordt gewerkt. Tegelijkertijd moet overproductie worden ingeperkt.

Het wetenschappelijk instituut van de CU stelt verder voor gezinsbedrijven en ondernemingen in moeilijke natuurlijke omgevingen toeslagen te geven. Daarnaast moeten boeren een goede beloning krijgen voor het leveren van groene diensten, zoals het natuurvriendelijk onderhouden van stukken grond. Omdat dieren medeschepselen zijn, mogen ze niet als machines worden gebruikt, vindt de CU. Ze moeten een bepaalde mate van natuurlijk gedrag kunnen vertonen. In dat kader pleit het wetenschappelijk bureau er ook voor om preventieve vaccinatie toe te staan. „Het vernietigen van gezonde dieren bij een uitbraak van besmettelijke ziekten is een duidelijk voorbeeld dat onze landbouwpraktijk te ver is doorgeschoten in zijn drang naar eenzijdige economische vooruitgang.”

Door de landbouw als louter economische activiteit te beschouwen, komt het rentmeesterschap onder druk te staan, beschrijft de nota. „De eigenmachtige vormgeving van de landbouw is strijdig met de natuur- en cultuuropdracht waartoe God de mens en de samenleving oproept.” Vanuit dat perspectief dient landbouwontwikkeling „altijd samen te gaan met de realisatie van ecologische, sociale economische normen.”  

Door de redactie van het RD

Gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad, 8 november 2004

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari