Politiek en sociale partners moeten zich bezinnen op overlegeconomie

donderdag 11 november 2004 13:05

Hoewel het verheugend is dat kabinet en sociale partners enkele dagen geleden eindelijk tot een sociaal akkoord zijn gekomen, mag men nu niet net doen alsof er niets is gebeurd en het poldermodel weer volledig hersteld is. Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie pleit voor een diepgaande analyse van wat er in de afgelopen maanden en jaren is gebeurd en hoe de partijen ook in de toekomst met elkaar om dienen te gaan. Een verder herstel van geschonden vertrouwen en relaties is noodzakelijk. Regering, Tweede Kamer, sociale partners en instituten als de SER zullen zich fundamenteler moeten bezinnen op hun plaats en rol in de overlegeconomie.

Het WI van de ChristenUnie maakt in een vandaag verschenen Kort Commentaar een analyse van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en doet aanbevelingen voor de nu te bewandelen route.
 
De ontwikkelingen in de afgelopen weken en maanden waren voor het WI van de ChristenUnie alle reden om eens kritisch te kijken naar het poldermodel. In het Kort Commentaar worden door het WI de volgende vragen aan de orde gesteld:
  • Welke ontwikkeling heeft het poldermodel doorgemaakt?
  • Wat is de visie van de ChristenUnie op de gewenste verhouding tussen kabinet en sociale partners?
  • Welke kritische kanttekeningen kunnen we bij de huidige situatie plaatsen?
  • Langs welke weg kunnen de verhoudingen voor de langere termijn worden hersteld?
Belangrijkste aanbeveling in het Kort Commentaar

Nu het conflict van de afgelopen weken opgelost lijkt, moet een analyse plaatsvinden van het onmiskenbare feit dat de centrale instellingen van onze sociale polder, te weten de SER en de Stichting van de Arbeid, niet in staat zijn gebleken hun pacificerende rol te vervullen. Deze analyse zou kunnen uitmonden in voorstellen tot herziening van de adviesrol van de SER en het introduceren van nieuwe vormen van arbitrage. In een herijkt poldermodel zullen de verschillende verantwoordelijkheden van regering, parlement en sociale partners helderder onderscheiden moeten worden.

Kijk ook op de bestelpagina

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari