Bezuiniging van 8 miljard: overschot van 0,3%BBP

woensdag 08 januari 2003 11:58

De ChristenUnie bezuinigt in de aangepaste financiële onderbouwing van haar programma 8,1 miljard euro. Hiermee komt de partij in 2007 uit op een overschot van +0,3%BBP, waarbij rekening is gehouden met een uitverdieneffect als gevolg van loonmatiging. De ChristenUnie stelt verder 1,8 miljard lastenverlichting beschikbaar voor gerichte stimulering van werkgelegenheid, en 200 miljoen voor reïntegratie en doorstroming ID-banen.

1,8 miljard lastenverlichting om werkgelegenheid te stimuleren

De ChristenUnie bezuinigt in de aangepaste financiële onderbouwing van haar programma 8,1 miljard euro. Hiermee komt de partij in 2007 uit op een overschot van +0,3%BBP, waarbij rekening is gehouden met een uitverdieneffect als gevolg van loonmatiging. De ChristenUnie stelt verder 1,8 miljard lastenverlichting beschikbaar voor gerichte stimulering van werkgelegenheid, en 200 miljoen voor reïntegratie en doorstroming ID-banen.

zie hier de complete financiële onderbouwing

8,1 miljard bezuinigen
Er wordt hoofdzakelijk bezuinigd op het overheidsapparaat. Loonmatiging in de collectieve sector met 1%-punt brengt de loonstijging op inflatieniveau en levert 4,1 miljard op. Nadere efficiencytaakstellingen, en snijden in subsidies voor topsport, beeldende kunst, koopsubsidie e.d. levert aanvullend 2 miljard. Voorts leveren WAO-maatregelen, zoals het maximeren van de uitkering op 54 uur per huishouden, 600 miljoen op. Tot slot wordt bezuinigd op kinderopvanggelden, waarvan een deel wordt teruggegeven aan de ouders in de vorm van het kindgebonden budget.

1,8 miljard lastenverlichting voor stimulering werkgelegenheid
Voorts neemt de partij maatregelen om de in het slop geraakte economie te stimuleren. De ChristenUnie stelt 1,8 miljard lastenverlichting beschikbaar voor gerichte stimulering van werkgelegenheid via lastenverlichting. De werkgelegenheid wordt eveneens gestimuleerd door een verhoging met 200 miljoen van het reïntegratiebudget. Deze maatregelen worden betaald uit de handhaving van het kwartje van Kok, de introductie van een luchtvaartheffing, open ruimteheffing en het schrappen van een aantal fiscale subsidies voor o.a. mobiliteit.

Uitgavenprioriteiten manifest gehandhaafd
(Alle bedragen worden in 2007 aan de begroting toegevoegd, en komen dus bovenop de intensiveringen van het Strategisch Akkoord.)

Gezinnen
De ChristenUnie behoudt ruimte om de lasten voor gezinnen met kinderen te verlagen en de investeringen voor onderwijs te verhogen. Daartoe worden de kinderopvanggelden deels teruggegeven aan de ouders via het kindgebonden budget, en het lesgeld wordt afgeschaft.

Onderwijs
Voor het onderwijs wordt 500 mln extra uitgetrokken. Met onderwijs wordt immers in de overdracht van waarden, normen en kennis en daarmee de toekomst van de samenleving geïnvesteerd.

Veiligheid
Verder reserveert de ChristenUnie 200 mln voor veiligheid. Een nieuw deel is daarbij uitgetrokken voor uitbreiding van de sociale en fiscale recherche. Daarmee beoogt de partij om misbruik van sociale zekerheid en ontduiking van belastingwetgeving tegen te gaan (“pluk ze”-wet), zodat de staatskas niet onterecht geld misloopt.

Milieu en natuur
Het milieu wordt niet vergeten: er wordt 100 mln voor agrarisch natuurbeheer, en 100 mln voor het openbaar vervoer uitgetrokken.
Internationaal - Het streven om het budget voor ontwikkelingssamenwerking te verhogen tot 1%BBP in twee kabinetsperioden blijft overeind, en de bezuinigingen op defensie worden gedeeltelijk gerepareerd. Daarmee behoudt Nederland meer mogelijkheden om aan vredesoperaties deel te nemen.

Kyoto-doelstelling
Verder vindt een neutrale verschuiving plaats van lasten op arbeid en winst naar lasten op energieverbruik. Daarmee worden werken en investeren lonender, en wordt energiezuinigheid bevorderd. Verder wordt de motorrijtuigenbelasting afgeschaft en de kilometerheffing ingevoerd: zo wordt niet het autobezit, maar het autogebruik belast. Beide maatregelen zijn van belang voor het halen van de Kyoto-doelstellingen, die onder het huidige kabinet gevaar lopen.
« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari