Actie: "Help Prostituees eruit"

dinsdag 04 november 2003 13:47

Op 4 november 2003 heeft Toos Heemskerk (Scharlaken Koord) in samenwerking met Joël Voordewind (campagnemanager ChristenUnie) een manifest overhandigd aan mevrouw M.L. de Pater-van der Meer, voorzitter van de vaste commissie voor justitie van de Tweede Kamer. De inhoud van dit rapport is van belang voor het naderende Kamerdebat waarin de wetgeving die heeft geleid tot de opheffing van het bordeelverbod, wordt geëvalueerd.

Het manifest is een reactie, van het platform van tien christelijke organisaties die zich bezig houden met de opvang en begeleiding van prostituees, op het eerder verschenen evaluatierapport van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum), getiteld ‘Het bordeelverbod opgeheven’. De ChristenUnie is de initiator van dit platform en de opsteller van het rapport aan de hand van de aangeleverde reacties en aanbevelingen van de verschillende organisaties.

In de aanbevelingen van het manifest wordt de overheid dringend geadviseerd om de wetgeving, waarmee de opheffing van het bordeelverbod is geregeld, nog eens kritisch tegen het licht te houden. Van de vermeende voordelen van deze wet hebben de hulpverleners in de praktijk van alledag weinig tot niets kunnen waarnemen.
Nog steeds belanden talloze meisjes en jonge vrouwen door middel van vrouwenhandel, loverboys-praktijken en psychisch en/of lichamelijk geweld tegen hun wil in de prostitutie.

De organisaties van het platform dringen in het manifest er onder meer op aan om [1] middelen vrij te maken om meer aan preventie te doen, [2] de hulpverlening te versterken met uitstapprogramma's, en [3] de hulpverlening te verbreden naar de prostituanten.
Tot de instellingen die aan het manifest hebben bijgedragen, behoren: Innercity Project (Rotterdam), Leger des Heils (Amsterdam), Platform Zorg en Politiek, Revival Joy (Utrecht), Scharlaken Koord (Amsterdam), Stichting De Haven (Den Haag), The Cleft (Amsterdam), Victory Outreacht (Rotterdam), Women Trafficking (Amsterdam).

Toos Heemskerk van het Scharlaken Koord zal dinsdag 11 november in het Elfde Uur verslag doen van de overhandiging van het manifest en het Kamerdebat wat die dag zal plaatsvinden.

Download: Manifest Uit het donker opgelicht (Word)

Zie ook:

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari