Rouvoet: "Een bijbels standpunt is geen variant, maar een overtuiging"

dinsdag 14 januari 2003 10:58

De ChristenUnie heeft een roerige tijd achter de rug. Een nieuwe lijsttrekker, een zetel minder, ondanks de fusie tussen RPF en GPV, en veel kritiek. Lijsttrekker André Rouvoet: "Als je je bewust bent van de waarde van de Bijbel, moet je dat met bewustheid neer durven zetten."

Bron: www.eo.nl / EO-visie, nr. 4 18-24 januari 2003

De ChristenUnie heeft een roerige tijd achter de rug. Een nieuwe lijsttrekker, een zetel minder, ondanks de fusie tussen RPF en GPV, en veel kritiek. Lijsttrekker André Rouvoet: "Als je je bewust bent van de waarde van de Bijbel, moet je dat met bewustheid neer durven zetten."

Onlangs stond er in Visie een open brief van een LPF´er aan de ChristenUnie: ˜Houd nu eens op met dat negatieve gepruttel over andere partijen". Dat was volgens hem de oorzaak van het verlies van de vijfde zetel.
"De ChristenUnie wil haar kracht zoeken in haar eigen geluid. We hebben een goede boodschap, met de Bijbel als vertrekpunt. Het verkiezingsprogramma is door mensen geschreven en daar claim ik dus geen hogere standaard voor. Partijen die tegenover ons stonden in ethische debatten onder Paars hadden dezelfde kritiek. Dan had het vaak betrekking op de overtuiging waarmee we het bijbels geluid voor het voetlicht brachten. Wij hadden daar niet het alleenrecht op, was de kritiek. Nee, uiteraard niet, maar we vinden wel dat het bijbelse spreken over wat goed is voor de samenleving resoluut ingezet moet worden. Als je je daarvan bewust bent, moet je dat ook met beslistheid neer durven zetten: ˜Mensen, dit is goed voor de samenleving". Dan past geen houding van: "Mwa, dit is dus onze mening". We willen het bijbels geluid niet als variant, maar als overtuiging presenteren."

Dankbaar
"We zijn verder dankbaar voor het feit dat het CDA met Balkenende zo groot is geworden. De waardering voor Balkenende hebben we ook niet onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft recht op mijn gebed. Dát is mijn oppositiehouding. Vanuit mijn eigen programma vind ik dat er echter nog steeds reden is om kritiek te oefenen op het beleid van het CDA. Wij vinden dat ze te weinig ambitie hebben om vanuit het bijbels kader dingen in dit land te verbeteren. Dat je niet alles zult kunnen realiseren, is begrijpelijk, maar je verwacht in hun programma toch wel meer ambitie wat betreft bijvoorbeeld abortus, euthanasie en homohuwelijk."

Hoe wil de ChristenUnie zich de komende regeringsperiode opstellen?
"Door ons eigen programma te presenteren. We willen een politieke partij zijn die een verbinding legt tussen datgene wat op zondag in de kerk gehoord wordt en wat het dagelijks leven bepaalt. We willen pro-Israël en pro-life zijn, ook sociaal gezien een beleid voeren dat de zorg voor zwakkeren toont en actief de belangen van het milieu behartigen."

Is dat links? De ChristenUnie wordt soms onder politiek links geschaard
"We zijn een christelijke partij en willen ons door de Bijbel laten gezeggen. Als we vinden dat we op grond daarvan bepaalde keuzes moeten maken, doen we dat. Niemand heeft mij kunnen uitleggen waarom het opkomen voor een goed milieubeleid typisch links is en het opkomen voor het ongeboren leven typisch rechts. We komen op voor beide omdat de Bijbel ons voorhoudt te zorgen voor het kwetsbare."

Totaalprogramma
Rouvoet wil zijn oren niet laten hangen naar wat kiezers liever zouden horen. "Ons programma is bekend. Laat de kiezers het maar beoordelen, maar als ze iets niet aanstaat, laat ze dan ook kijken naar ons totaalprogramma. Naar hoe je omgaat met geloofsvervolgingen wereldwijd, met het asielbeleid en het rentmeesterschap."
"Ik schrik een beetje van het gemak waarmee mensen zeggen: ˜Nou, GroenLinks, SP, een goed milieubeleid en ook sociaal, laat ik die maar een keer stemmen. Dan denk ik: ˜Je moet wel goed de breedte van het programma van die partijen voor ogen hebben."

Sommige christenen redeneren ook anders: ˜Of we gaan voor de onverkorte idealen bij de SGP, of we gaan voor de macht: CDA..."
"Ik spiegel mij het liefst aan eigen argumentatie en niet aan andere partijen. Maar met het benoemen van die beide uiteinden heb je ook de zwakte van beide posities in beeld. Kies je alleen voor het pure ideaal, dan laat je mogelijkheden onbenut om iets te realiseren wat ons als samenleving werkelijk verder brengt. Kies je alleen voor de macht, dan accepteer je te gemakkelijk dat je meer voor je rekening neemt dan mij lief is."

Jullie hadden een belangrijk aandeel in het waardendebat. Wat zijn jullie daar voor de toekomst mee van plan.
"Kars Veling heeft Balkenende gevraagd dit onderwerp beet te pakken en gewezen op Noorwegen, waar toen een commissie voor normen en waarden was. Dat sloeg behoorlijk aan en kwam op de agenda. De overheid kan de normen en waarden niet dicteren, maar wel het bewustwordingsproces op gang brengen. Dat moet dan wel breder dan het kabinet tot nu heeft gedaan. Het gaat niet alleen over ˜fatsoen moet je doen", maar ook over de omgang met de schepping en het mobiliteitsvraagstuk."
"We hebben Balkenende ook opgeroepen de kerken erbij te betrekken en inmiddels is er een platform normen en waarden opgericht, dat met elkaar wil praten over wat vanuit de Bijbel voor dat debat belangrijk is. Dat was er vorig jaar niet en nu wel. In Amersfoort en Gouda zijn ChristenUnie-voorstellen aangenomen die normen en waarden moeten verbeteren en verloedering moeten bestrijden. We stimuleren mensen te kijken naar die plaatsen en daar zelf ook iets mee te doen."

« Terug

Nieuwsarchief > 2003

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari