Aanbieding manifest en handtekeningen

vrijdag 02 juli 2004 14:44

Steun voor Europese Ambassadeur Mensenrechten en Godsdienstvrijheid
 
Zes mensenrechtenorganisaties* zullen samen met de ChristenUnie a.s. dinsdag (6 juli) ruim zevenduizend handtekeningen en een manifest voor een Europese ambassadeur mensenrechten en godsdienstvrijheid, aanbieden aan de Nederlandse ambassadeur Mensenrechten, de heer De Klerk. Hij zal namens de minister van Buitenlandse Zaken deze documenten in ontvangst nemen van de oprichter van Open Doors Anne van der Bijl. Vervolgens zal er een gesprek plaatsvinden met de ambassadeur en  de organisaties over de mogelijkheden, uitwerking en uitvoering van dit voorstel tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap.
 
Eén maand geleden is, op initiatief van de ChristenUnie, de handtekeningenactie gestart. Deelnemende organisaties zoals Kerk in Nood, Jubilee Campaign, Open Doors en de ChristenUnie hebben bij de eigen achterban handtekeningen ingezameld tijdens grote manifestaties. Er is een speciale promospot gemaakt over godsdienstvrijheid. Verder hebben de Nederlandse organisaties hun Europese zusterorganisaties opgeroepen eveneens in actie te komen voor deze Europese ambassadeur.
 
Inmiddels is bekend dat de Zweedse regering ook pleit voor het instellen van zo’n Europese ambassadeur. Verder is bekend dat via Jubilee Campaign Engeland parlementsleden worden benaderd om voor deze ambassadeur te pleiten bij de Britse minister van Buitenlandse Zaken en voert het Europese kantoor van de Evangelische Alliantie politieke lobby bij het Europees Parlement.
Ook Amnesty International heeft zich afgelopen week achter het pleidooi geschaard om tot een Europese ambassadeur voor de mensenrechten te komen. Over godsdienstvrijheid laat Amnesty zich echter niet uit.
 
De actie ging van start nadat Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie, in maart tijdens een debat met de minister van Buitenlandse Zaken, de minister vroeg om zich tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap hard te maken voor deze Europese ambassadeur. De minister was niet enthousiast over de haalbaarheid, maar zegde wel toe dit thema in ‘Brussel’ aan de orde te stellen. 
 
De actie is bedoeld als steun in de rug van de minister en om te laten zien hoe groot het maatschappelijk draagvlak is voor een Europese aanpak van het bepleiten van godsdienstvrijheid en overige mensenrechten, zowel binnen als buiten de EU. Gebleken was namelijk dat bij het aan de kaak stellen van incidentele gevallen van geloofsvervolging en mensenrechtenschendingen in het Nederlandse parlement, er stelselmatig door de achtereenvolgende ministers van Buitenlandse Zaken werd doorverwezen naar ‘Brussel’. En in Brussel zijn de aandacht en verantwoordelijkheden voor godsdienstvrijheid en mensenrechten zodanig versnipperd, dat er op dit moment geen krachtig beleid wordt gevoerd. Door deze Europese ambassadeur zal dit beleid centraal worden aangestuurd en is er één aanspreekpunt binnen de EU. Ook kan hij, analoog aan de Amerikaanse ambassadeur voor Godsdienstvrijheid, verslag doen van de mensenrechten en godsdienstvrijheid in verschillende risico-landen en toezien op het respecteren van deze rechten bij het sluiten van handelsakkoorden door de EU.
 
De aanbieding van de handtekeningen en het manifest zal a.s. dinsdag plaatsvinden om 11.00 uur op het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Indien fotografen of journalisten hierbij aanwezig willen zijn, kan dat, maar dient men zich wel van te voren aan te melden bij de organisatie of bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 
* Deelnemende organisaties zijn: Open Doors, Jubilee Campaign NL, Kerk in Nood, De Ondergrondse Kerk, Friedensstimme, Evangelische Alliantie en de  ChristenUnie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari