Milieubewustzijn bij havens en scheepvaart groeit

Hoofdkantoor Havenbedrijf Rotterdam13-01-2011 23:10 13-01-2011 23:10

Vandaag heeft een delegatie van Europarlementariërs uit meerdere Europese fracties, aangevuld met andere Europese beleidsmakers, een werkbezoek gebracht aan de Haven van Rotterdam. Doel van het bezoek was om het concept van de Groene Haven te bespreken en in de praktijk te zien werken. Het werkbezoek werd georganiseerd door Europarlementariër Peter van Dalen (Voorzitter van de EP-werkgroep Biodiversiteit/Maritieme Zaken), in samenwerking met Hans Smits (President-directeur van de Haven van Rotterdam) en Ruud Lubbers (Ambassadeur van het Rotterdam Climate Initiative).

Van Dalen wilde de Europese collega’s laten zien welke initiatieven de Rotterdamse haven en de maritieme sector ontwikkelen om tot betere milieuprestaties te komen. Van Dalen: ,,Het milieubewustzijn bij havens en de scheepvaart groeit en dat is beslist nodig. De mondiale scheepvaart moet beslist schoner worden. Het beeld bestaat, ook bij sommige collega’s, dat de sector daaraan nauwelijks werkt. Vandaag hebben we gezien dat zowel de zee- als binnenvaart en de Rotterdamse haven stappen zetten in de juiste richting.”

Groene Haven in Rotterdam realiteit

Medio 2010 was Van Dalen in het Europees Parlement rapporteur voor het Europese maritieme vervoersbeleid tot 2018. In zijn rapport riep Van Dalen de Europese havens op, werk te maken van het concept van de Groene Haven. In een Groene Haven worden schone schepen vlugger afgehandeld en betalen ze minder havengeld. Van Dalen: ,,Toen ik deze oproep deed in het Europees Parlement keken sommige collega’s vreemd op omdat ze meenden dat dit toch nooit in de praktijk zou worden gebracht. Het Rotterdamse initiatief van de Environmental Ship Index laat zien dat het concept van de Groene Haven nu wel degelijk wordt toegepast.”

Politieke steun

Het is nu zaak dat de Groene Haven alle politieke steun krijgt, volgens de Europarlementariër. ,,Ik roep de Europese Commissie op dit concept uit te werken in haar komende voorstellen voor het maritieme vervoer. Ook zullen de Lidstaten en de Europese Commissie in de Internationale Maritieme Organisatie deze koers moeten doorzetten. Wereldwijd moet de milieuprestatie van de maritieme sector echt veel beter.”

De delegatie bezocht ook een milieuvriendelijk binnenvaartschip en een milieuvriendelijk zeeschip. Van Dalen: ,,De havens kunnen wel schoner worden maar de schepen die daar aanmeren moeten ook meewerken aan het vergroenen van de sector. De ontwikkeling van schonere technieken in scheepsmotoren moet daarom worden gestimuleerd door lokale, nationale en Europese overheden. Laten we ondernemers stimuleren milieuvriendelijke technieken te ontwikkelen! Dat kan bijvoorbeeld door hen belastingfaciliteiten te geven bij investeringen in schone technieken, en door reductie van havengelden voor schone schepen. Alleen op die manier kan de betere milieuprestatie ook doortikken in waar het echt op aankomt: een sterke concurrentiepositie.”  

Klik hier voor een uitgebreid verslag van de dag (EN).

Klik hier voor een foto-impressie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari