Januari 2011

31-01-2011 10:15 31-01-2011 10:15

Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem… Jes. 40 (begin)
Verheugt u met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt… Jes. 66:10a

                                                     

Lieve mensen,

Graag wil ik uw gebed vragen voor de stad Jeruzalem. Tot nu toe bad ik zelf niet zo vaak voor die stad. Natuurlijk ken ik Psalm 122: “Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten”, maar mijn verwachting voor vrede ligt vooral in het nieuwe Jeruzalem van het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Daar zetelt het gerecht, daar is de troon van onze Koning. De engel Gabriël beloofde Maria dat Jezus die zou krijgen: “de troon van zijn vader David” (Luc 1:32).

Waarom dan nu weer bidden voor de huidige stad in het midden van drie oude continenten? Dat komt door wat Jesaja profeteert. Hij sprak die stad toe en de mensen die daar daad­werkelijk konden wonen. Hij zegt het recht toe recht aan: “je hebt troost nodig en je krijgt het”. Jesaja gaat dan verder en komt uiteindelijk uit bij de overvloed van het nieuwe Jeruzalem, maar hij doet die belofte aan de toen al bestaande stad. Hoe kan hij die plaats zo’n grote zegen geven? 

Misschien kan dat met de gelijkenis van de stervende graankorrel. Als die sterft wordt hij niet geplet, verbrand of verslonden. Het sterven van de graankorrel is het uitlopen van een sprietje en haarworteltjes. Paulus legt uit dat de volle aar enorm verschilt met dat oorspronkelijke zaadje (1 Cor 15:37). Dan heeft hij het over ons zelf, als we opstaan uit de dood. We denken dan niet meer terug aan wat we waren, toen alles nog moeizaam was en toch zijn we weer onszelf. Dan ben je een volgroeide aar en toch dezelfde man of vrouw die ooit als zaadje op aarde leefde. Zo verwacht ik dat ook voor het nieuwe Jeruzalem. Johannes zag hem uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Maar hij heet Jeruzalem en dat is dezelfde stad waarover Jesaja profeteerde.

Daarom: als we bidden voor die oude stad hier op aarde, kan dat met een hoop die ons verstand volkomen te boven gaat. Zoals ouders kunnen bidden voor hun kinderen, bijvoorbeeld dat zij de blijdschap van de christelijke hoop leren kennen. Ze weten dat hun gebed ook een vrucht heeft in de eeuwigheid. Zó mogen wij ook verwachten dat ons bidden voor die ene stad - daar in het Midden Oosten - doorwerkt in wat we aantreffen als we elkaar samen ontmoeten in het nieuwe Jeruzalem. Laten we dat doen.

Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde …  Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Jes. 65:17-18

Andere gebedsonderwerpen

Missie Afghanistan
De Tweede Kamer stemde in met een nieuwe missie in het door oorlog geteisterde land; Nederland gaat helpen bij het trainen van de Afghaanse politie. De ChristenUniefractie ziet het als een bijdrage aan internationale vrede en gerechtigheid. De fractie moest afwegen of het verantwoord is en of de missie echt effectief kan zijn. Dat waren zware dagen en misschien hebt u wel meegebeden op de manier zoals ik vorige maand vroeg. Onze ondersteuning neemt die verantwoordelijkheid niet over, maar we vragen God of Hij zijn licht laat schijnen bij hun beslissing. De bijdrage van onze fractie vindt u op de site.

 - We kunnen danken dat Regering en Kamer op hun post staan en mogen nu bidden dat de missie werkelijk vrucht zal dragen.

Geweld in Albanië (en elders in de wereld)
De Europese Christelijke Politieke Beweging ECPM spreekt zijn zorg uit over het neerschieten van betogers in de hoofdstad Tirana (het reguliere nieuws noemt Egypte en Iran).

 - Bid voor de betrokken gezinnen
 - Bid voor een goed onderzoek, dat de mensen die vrede zoeken gehoord zullen worden

Start verkiezingscampagne
Op de vriendendag vertelde een van kandidaten voor de Eerste Kamerverkiezingen in mei dat vrienden twitteren dat ze dan zullen stemmen. Dat is sympathiek! Alleen… de meeste Nederlanders kunnen alleen in maart stemmen, voor de Provinciale Staten. De gekozen statenleden stemmen daarna op hun beurt voor de leden van de Eerste Kamer…

 - Bid dat veel mensen het belang van de Statenverkiezingen zullen zien
 - Bid voor de campagneteams, dat ze hun achterban zullen bereiken
 - Dank voor een mooie startbijeenkomst op het Plein in Den Haag
 - We kunnen ook danken voor het politiek manifest dat toen ondertekend is

Parlementaire onderzoek Eerste Kamer
Het werd geen parlementaire enquête, maar onze senator Egbert Schuurman vond wel gehoor voor zijn idee. Er komt een onderzoek naar de manier waarop de overheid haar verantwoordelijkheid uit handen heeft gegeven. Het gaat om zaken als de opsplitsing van het spoorbedrijf en de levering van elektriciteit. Veel meer dan vroeger beslist nu de markt over diensten in de samenleving. Die veranderingen pakten niet allemaal even positief uit…

 - U kunt danken voor de invloed en het gezag dat onze nestor in de Eerste Kamer heeft.
 - Bid voor het welslagen van dit onderzoek, dat de echte problemen boven tafel komen.

Engel van het jaar-award voor verdediger van ongeboren leven
Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsbijeenkomst van PerspectieF maakte de voorzitter de winnaar bekend. De ‘Engel van het jaar-award’ is een prijs van de ChristenUnie-jongeren. Zij geven die aan een politicus die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor christelijke idealen, zonder dat hij of zij zelf een christelijke partij vertegenwoordigd. Dit jaar ging het naar een fractielid van de PVV: Fleur Agema vraagt in de Kamer om meer bescherming voor het ongeboren leven dat nog geen 24 weken in moeder is. PerspectieF-voorzitter Robert Heij vindt het bemoedigend dat zij opkomt voor deze kwetsbare doelgroep.

 - Dank voor PerspectieF, een mooie plek waar jonge christenen politiek gevormd worden
 - Dank voor de inzet van Fleur Agema voor het leven van ongeboren kinderen
 - Bid om een verdiept besef in het land, als het gaat om de nog ongeboren mensen
 - Vraag het onze Vader in de Hemel: “Uw wil geschiedde”

Gebed voor de lokale politiek
Op het partijbureau hangt een grote poster met enorme letters: “Biddende politieke partij zoekt leden met overtuiging”. Daaronder: “De ChristenUnie streeft naar een samenleving die meer en meer functioneert naar Gods wil. Om dit doel te bereiken wil zij op politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn.” Dat begint dus met gebed! Maar hoe doe je dat in de praktijk? In Den Haag hebben we een gebedsgroep van ChristenUnie-politici. En soms hoor ik van groepen, die diverse politiek betrokken christenen bij elkaar brengen. Zoals 3 maandelijks in Amstelveen.

Het is als bij die stad in Psalm 122: “Bid ‘Stad‑van‑vrede’ vrede toe”. Dat is een gebed dat dient om de betrokkene tot zijn bestemming te brengen: dát worden waartoe je geroepen bent. Als de psalm ons oproept tot zo’n gebed, kunnen we ook bidden dat die oproep gehoor zal vinden. Eerst voor Jeruzalem, die alle andere steden vertegenwoordigd. Maar dan óók voor uw eigen stad.

 - Bid dat het gebed in uw woonplaats toeneemt
 - Bid dat mensen elkaar vinden om elkaar aan te moedigen tot dat gebed
 - Bid het uw raadslieden en bestuurders toe, dat zij hiervoor vrijmoedigheid vinden

met een hartelijke groet,
Kees Sinke

coördinator gebed

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari