Bijdrage Esmé Wiegman VAO rookvrije horeca

25-01-2011 14:00 25-01-2011 14:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. De ChristenUnie is een groot voorstander van een geheel rookvrije horeca. Die komt de gezondheid ten goede, evenals het level playing field onder horecaondernemers. Uitzonderingen maken betekent oneerlijke concurrentie. Een geheel rookvrije horeca is eenvoudig te handhaven en voorkomt nieuwe bureaucratie. Juridisch gezien zijn er geen obstakels. Sterker: de voorgestelde versoepeling is misschien nog wel makkelijker juridisch aanvechtbaar dan de vorige wet.

Tijdens het algemeen overleg merkte ik echter dat de minister de positie van de roker net even belangrijker vindt en dat een Kamermeerderheid de versoepeling steunt, welke argumenten ook werden aangevoerd. Daarom kan ik vandaag niet anders dan vragen om strenge handhaving en informatie over de bereikte resultaten. Om die reden zal men mijn naam zien onder twee moties die door collega mevrouw Bouwmeester zullen worden ingediend.

Ik verwacht van deze minister dat zij de resultaten van haar versoepelingsbeleid serieus neemt en dat zij bereid is, haar beleid aan te passen als die resultaten tegenvallen. Dat noemen wij dan geen schande, maar wijsheid. Het zou volgens de ChristenUnie nog wijzer zijn om nu al te leren van ervaringen in het buitenland, waar men juist terugkomt op het werken met uitzonderingsregels.

            In plaats van een organisatie zoals STIVORO verdacht te maken van misbruik van overheidsgeld voor antirooklobbyacties, roep ik vooral op om ook in de toekomst gebruik te maken van de kennis en informatie van deze kennispartner.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari