Bijdrage André Rouvoet inbreng versterking cassatierechtspraak

10-02-2011 15:00 10-02-2011 15:00

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel dat beoogt de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten te wijzigen ter versterking van de cassatierechtspraak.

 

De leden van de fractie van de ChristenUnie onderschrijven de doelstelling van het wetsvoorstel, te weten het versterken van de cassatierechtspraak en het in staat stellen van de Hoge Raad om zich als cassatierechter te concentreren op zijn kerntaken. Deze leden hebben in dit stadium op een enkel punt nog de behoefte aan een nadere toelichting.

 

In alle gevallen moet de rechtzoekende erop kunnen rekenen dat diens belangen in hoogste aanleg op adequate wijze – en rekening houdend met de specifieke eisen die aan het optreden in cassatiezaken worden gesteld – gewaarborgd zijn, zo stelt de Memorie van Toelichting. De regering stelt daarom dat er geen reden bestaat om de regeling reeds op voorhand te beperken tot civiele zaken. De leden van de fractie van de ChristenUnie verzoeken de regering nader toe te lichten, hoe het genoemde belang van een adequate belangenbehartiging in hoogste aanleg in alle rechtsgebieden zich verhoudt tot de opmerking dat het denkbaar is dat de op basis van artikel 9j vorm te geven verordening zich primair zal richten op eisen aan advocaten bij de Hoge Raad in civielrechtelijke zaken.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari