Bijdrage Cynthia Ortega AO armoede en schuldhulpverlening (vervolg)

26-01-2011 15:00 26-01-2011 15:00

Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie): Voorzitter. Ook ik wil de staatssecretaris bedanken voor de beantwoording van de vragen in eerste termijn en voor de schriftelijke beantwoording. Naar die laatste wil ik nog wel even kijken, want sommige vragen zijn niet goed naar voren gekomen. Zo heb ik de staatssecretaris gevraagd naar wat er op dit moment gebeurt bij energiebedrijven: mensen geven aan dat zij willen dat er op een bepaald moment wordt geïncasseerd, maar daarvan wordt afgeweken, waardoor zij een achterstand oplopen en vervolgens worden geconfronteerd met administratiekosten, die nog net niet "incassokosten" worden genoemd. Het kabinet is slechts ingegaan op de wet over incassokosten, maar ik wil daar dus nog vóór zitten: moeten wij niet ook een wettelijk kader gaan bedenken dat bedrijven verplicht tot afspraken over wettelijke betalingstermijnen? Op deze manier komen mensen namelijk in problemen zonder dat dit nodig is.

Ook vraag ik de staatssecretaris hoe het zit met de beheerrekeningen. Ik weet dat ik al bij de behandeling van de SZW-begroting in 2008 heb gevraagd om een onderzoek naar de mogelijkheid van beheerrekeningen voor schuldhulpverleners, of in ieder geval voor schuldhulporganisaties die schuldhulptrajecten begeleiden. De toenmalige staatssecretaris beloofde dat hij daarnaar zou kijken. Tot mijn verbazing geven nu ook gemeenten aan dat zij behoefte hebben aan de mogelijkheid van beheerrekeningen. Graag een antwoord dus van deze staatssecretaris; gaat hij de gemeenten hierin tegemoetkomen, zodat zij in ieder geval gelden kunnen beheren?

Ik ben tegen een aantal andere dingen aangelopen. Ik hoop dat we binnenkort de wetgeving rond het minnelijke schuldtraject behandelen en wil daarop nu een voorschot nemen. Ik zie namelijk dat de problemen niet zozeer zitten bij allerlei commerciële bedrijven, maar ook bij de manier waarop overheden samenwerken; hoe bijvoorbeeld de Belastingdienst samenwerkt met de schuldhulpverleners, hoe het Centraal Justitieel Incasso Bureau samenwerkt. Ik vraag deze staatssecretaris ook of het mogelijk is om te kijken naar mogelijkheden van coördinatie, van bijvoorbeeld beslagleggingen. Als er bijvoorbeeld een bepaald traject wordt afgesproken, op welke manier wordt er dan gecoördineerd, zodat Belastingdienst of centraal incassobureau niet dwars door zaken heen gaan, ongeacht of zij preferente schuldeisers zijn? Ik wil daar graag een antwoord op.

Ik wil nog iets anders meegeven aan de staatssecretaris. De vorige keer spraken we over convenanten. Ik weet dat die niet overal werken, bijvoorbeeld niet bij woningbouwcorporaties; niet alle woningcorporaties hebben convenanten. Ik vraag de staatssecretaris wat de kosten van ontruimingen voor de samenleving zijn. Er zijn heel veel ontruimingen en die kosten de woningcorporaties geld. Ook de gemeente heeft een zorgplicht. Hoeveel kost dat allemaal? Kan niet meer worden gedaan aan voorkoming daarvan? Ik heb het nu niet over moedwilligheid, maar als bijvoorbeeld sprake is van een inkomensval, moet er toch wat af te spreken zijn.

Tot slot hoor ik graag de mening van de staatssecretaris over gecertificeerde beschermings- en bewindspersonen en of er een mogelijkheid bestaat voor een soort waarborgfonds.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari