Bijdrage Esmé Wiegman debat over de Europese Top

03-02-2011 17:00 03-02-2011 17:00

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie): Voorzitter. Eergisteren heb ik al uitgebreid met minister Verhagen gedebatteerd over het energiebeleid. Vandaag resteren mij nog enkele opmerkingen.

            Nederland staat kritisch tegenover Europese financiering van de energie-infrastructuur, en dat is enigszins begrijpelijk, omdat koplopers op deze manier niet beloond zullen worden. Maar mijn fractie kan zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat deze regering onder het mom van het subsidiariteitsbeginsel misschien wel heel erg makkelijk onder harde doelstellingen uit probeert te komen. Als het gaat om Smart Grids -- het voorbeeld waar innovatie en energie samenkomen -- lijkt het mij belangrijk om in Europees verband met elkaar op te trekken. Wat kan er tegen gezamenlijke doelstellingen met betrekking tot energie-efficiency zijn?

            Naar aanleiding van een schriftelijk verslag van vorige week wil ik graag ingaan op Wit-Rusland. Wij zijn blij met het bericht gisteren, dat de oppositie financieel wordt gesteund. Goed om te zien dat het kabinet de ontwikkelingen in Wit-Rusland kritisch volgt, en zich hiervoor in Europees verband sterk maakt. Mijn fractie vraagt zich wel af of de maatregelen die nu genomen zijn, genoeg effect zullen hebben. Onlangs heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen waarvan een aantal punten in de optiek van mijn fractie navolging verdient.

 

            Ik krijg graag een reactie van de minister op de volgende voorstellen: ten eerste nieuwe en vrije verkiezingen, ten tweede een onafhankelijk en internationaal onderzoek naar de frauduleuze verkiezingen enerzijds en de arrestaties en intimidaties van critici van het regime anderzijds, en ten derde gerichte economische sancties waaronder de optie van het bevriezen van IMF-, EIB- en EBRD-leningen.

            Dan kom ik op nog enkele andere punten. Wat betreft de eventuele steun van het kabinet aan politieke partijen het volgende. Mijn eerdere voorstel richt zich niet op financiële steun aan een politieke partij maar op toerusting van de gehele oppositie. Mijn fractie denkt daarbij aan gezamenlijke training waarbij ingezet wordt op kennis van de rechtsstaat, de Grondwet en mensenrechten.

            Er zitten nog altijd politieke gevangen vast in Wit-Rusland onder wie drie personen van de Belarussische christendemocraten. Kan de minister samen met zijn Europese collega's alles op alles zetten om deze en andere gevangenen vrij te krijgen? Graag een reactie.

            De ontwikkelingen in Egypte volgen zich in een rap tempo op. Mijn fractie heeft kennisgenomen van de uitlating van de minister van Buitenlandse Zaken dat hij de speech van president Mubarak een stap in de juiste richting vindt. Maar is de minister nog steeds deze mening toegedaan na de gewelddadige rellen waar naar verluidt politie in burger en pro-Mubarak-relschoppers de demonstranten aanvielen? Mijn fractie maakt zich ook erg zorgen over de rol van het Moslimbroederschap. Het is een radicaal islamitische groepering die het kalifaat in ere wil herstellen, de sharia wil invoeren en diepe haat tegen christenen, Joden en Israël koestert. Een prominent Moslimbroederschapslid zou voor de Iranese media al hebben gezegd dat Egypte zich moet opmaken voor oorlog met Israël. Ziet de minister mogelijkheden om in Europees verband steun te verwerven voor de eis dat Mubarak onmiddellijk aftreedt en hoe kan de EU voorkomen dat in dat scenario het Moslimbroederschap het machtsvacuüm opvult of een prominente rol opeist in een eventuele nationale eenheidsregering? Al eerder hebben wij gevraagd om aandacht voor de godsdienstvrijheid en de bescherming van christenen in Egypte. Ik denk dat juist ook in deze situatie dit alle aandacht verdient. Graag een reactie.

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari