Maart 2011

14-03-2011 14:29 14-03-2011 14:29

Lieve mensen,

Deze keer begin ik niet met een tekst boven de brief. Deze keer wil ik u eerst verrassen, misschien kan het u bemoedigen om trouw te blijven bidden. Ik wil u laten zien hoeveel er ooit volgens de Bijbel gebeden is rond een maatschappij die niet meer aan haar doel beantwoordde.

-         Er werd geroepen tot God.
God luistert en gaat handelend optreden. Maar eerst overlegt Hij met een vriend.

-         Die vriend begint meteen een vurige voorbede.
Die voorbede wordt beantwoord en er komt een tweede voorbidder. De tweede bidder is nog nauwer betrokken. Daardoor weet hij dat de gemeenschap reddeloos verloren is, maar hij hoopt dat een heel klein deel wel gered kan worden.

-         De tweede voorbidder vraagt om die redding en ook dat gebed wordt verhoord.
Het behouden plaatsje was geen veilige plek (de tweede voorbidder wilde er niet lang blijven wonen) maar het stadje Soar wordt zo wel gered.

Het zal u misschien verbazen, maar deze drie gebedssituaties komen uit de geschiedenis van Sodom en de steden daar om heen. In een gesprek met Abraham neemt God het initiatief, maar dat doet God omdat eerder al over deze zaak bij Hem was geklaagd. Ik noem dat bidden, want het gaat om praten met God:

-         Daarom zei de HEER: ‘Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’ Gen. 18:20,21

-         Abraham ging naar Hem toe en zei: ‘Wilt U werkelijk met de boosdoeners ook de rechtvaardigen verdelgen? Gen. 18:23

Later onderhandelt Lot vlak buiten de stad met een boodschapper van God. Het is een smeekbede:

-         Kijk, daar ligt een stad niet ver van hier; … het is een kleine stad. Laat mij daarheen ontsnappen; zij is toch maar klein. En dan zal ik het er levend afbrengen.’ Gen. 19:20

-         Hij antwoordde: ‘Ook hierin zal ik u ter wille zijn; de stad die u bedoelt zal ik niet verwoesten.’
Gen. 19:21

Pas daarna lezen we dat ook het pleiten van Abraham invloed had op wat er uiteindelijk gebeurde:

-         Zo hield God bij de verwoesting van de steden van die landstreek rekening met Abrahams wens en liet Hij Lot ontsnappen, toen Hij de steden verwoestte waar hij gewoond had. Gen. 19:29

Abraham pleit voor de leefomgeving van rechtvaardige mensen, voor de mensen die op God vertrouwen en zich inzetten om behoeftigen zó te helpen, dat zij weer vooruit kunnen. Het hoeven niet eens zo veel rechtvaardigen te zijn: bij een klein stadje was het gezin van Lot al voldoende om die hele stad meteen te redden. Voor de grootste stad was dat niet genoeg, die onderging het gericht en moet wachten op een eerherstel dat Ezechiël eeuwen later aankondigt, namelijk toen Jeruzalem zich nog slechter gedroeg. Maar het laat wel zien, dat als wij ons hoofd voor Hem willen buigen, God terdege rekening houdt met onze verzoeken. Laten we dus niet nalaten om dat te doen.

Gebedsonderwerpen

Jobstijdingen in Japan

Ik zag een eenzame jongeman op TV. Wat moet je wanneer al je familie en vrienden verdronken zijn?
  o   Bid om herstel en troost en om Gods tedere zorg bij de moeilijke tijd van deze mensen

Asielzoekerscentra
Soms stuurt een abonnee mij daar post over en u kent de situaties uit de krant. Zelfs al weet je niet of een vluchteling hier langer kan blijven, dan nog is het zaak dat we rekening houden met mogelijke trauma’s en het tijdelijk verblijf zo goed mogelijk laten zijn. Dat geeft een hoge verantwoordelijkheid aan onze overheid, omdat zij anderzijds best beseft dat de welvaart ‑waarmee wij zo gezegend zijn‑ ook gelukszoekers aantrekt.
  o   Bid de regering en Kamer goed inzicht toe
  o   Bid voor rechtvaardige omstandigheden
  o   Dank voor huisvesting en voor iedereen die zich professioneel of vrijwillig inzet

Situatie in het Midden Oosten
De huidige situatie in het Midden Oosten doet mij terugdenken aan een gebedsactie van Open Doors “Tien jaar bidden voor de kerk in de Moslimwereld”. Op het oog leek dat bidden niet veel bijzondere resultaten te hebben (na het begin van die actie brak in Irak de golfoorlog uit). Hoe kun je in zulke situaties bidden? Dan denk ik weer terug aan de geschiedenis van Abraham hierboven. Op de ochtend na zijn voorbede zag hij dikke rookwolken van het land opstijgen: als uit een smeltoven! Wat zou Abraham toen wel gedacht hebben? Pas bij Mozes horen we hoe God bleef zorgen voor de zonen van Lot: Hij gaf hen een deel uit het gebied dat hij aan Abram beloofde. Soms lijkt het alsof ons gebed een crisis alleen maar versterkt. Dat is omdat wij het overzicht niet hebben. Het komt dus aan op volharding; gebed bewerkt wel verandering, maar dat hoeft niet meteen een verbetering te zijn.
  o   Dank dat aan het licht komt dat corruptie zo frustrerend is
  o   Bid om wijsheid en dat men gaat bouwen aan het oprichten van een rechtsstaat
  o   Bid dat de nood de mensen op zoek laat gaan naar het evangelie van Jezus Christus
  o   Bid voor degenen die Christus al kennen: dat zijn Geest hen aan zal vuren bij moeilijke keuzes
  o   Bid dat God in gewelddadige situaties zijn naam groot maakt door bijzondere uitreddingen
  o   Bid bijvoorbeeld voor Vahik Abrahamian die in Iran zwakke broeders hielp en nu gevangen zit
  o   Dank in geloof dat God die gebeden wel degelijk beantwoordt, niet alles komt in het nieuws
  o   Dank voor rechtsherstel in Egypte: het leger gaat een in brand gestoken kerk herbouwen
  o   Dank voor de reis van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Zaken (vgl artikel Voordewind)

Statenverkiezingen
We hadden wel verwacht dat we als ChristenUnie de mooie uitslagen van 2007 niet zouden evenaren… Helaas moeten we ook vaststellen dat er niet meer uit kwam dan de resultaten van acht jaar geleden. Maar we zijn dankbaar voor al die mensen die wel op de ChristenUnie hebben gestemd, óók onder de grote groep mensen die bij verkiezingen voor Provinciale Staten meestal thuisblijven. Zodoende haalden we toch het landelijk percentage van 2003 (bijna 4%) en dat bij een opkomst met 1,2 miljoen extra stemmers (20% meer). Toch blijft het een teleurstelling dat dit niet tipt aan het mooie resultaat van 2007 (landelijk ruim 6%). Daardoor moeten sommige van onze zeer kundige volksvertegenwoordigers nu plaats maken voor andere statenleden. Alleen in de noordoostelijke provincies konden we de winst van 2007 voor een belangrijk deel consolideren.
  o   Dank voor de inbreng van de ChristenUnie tot nu toe en bid dat die inzet vrucht blijft dragen
  o   Bid voor de mensen die door de tegenvallende resultaten nu buiten de boot vallen;
  “’   in het bijzonder denken wij dan aan Noord-Brabant (lijsttrekker Hermen Vreugdenhil),
  “’   waar wij onze enige zetel kwijtraakten
  o   Bid voor de nieuwgekozen statenleden en vraag of God ook hen wil zegenen met bekwaamheid
  o   Bid voor de collegeonderhandelingen; dat er goede provinciale besturen mogen komen

Straks kiezen de statenleden de leden van de Eerste Kamer.
  o   Dank voor een gedegen democratie
  o   Bid voor het vooroverleg over het stemmen voor de Eerste Kamer

Oost Europa
In Wit-Rusland zit de leider van de Christen Democratische partij Pavel Seviaryniec nog steeds in het KGB huis van bewaring. Vanwege de demonstraties op 19 december 2010 wordt hij beschuldigd van relschoppen. Om dezelfde reden mag de Christen Democratische presidentskandidaat Vital Rymasheuski de plaats Minsk niet verlaten.

Betere berichten komen uit de Balkan, van Leo van Doesburg (ECPM) en Auke Minnema (jeugdnetwerk ECPYN). In Macedonië houdt men een jaarlijks diner, waarin men president BorisTrajkovski gedenkt. Deze president droeg de waarden van Jezus uit, zodat ze toepassing vonden in zijn land. De premier van Macedonië, Nikola Gruevski, sprak op dit diner en benadrukte hoe belangrijk dit initiatief van BorisTrajkovski voor Macedonië is. Andere toespraken op dit tweedaagse congres lagen in dezelfde lijn.

  o   Dank dat leiders in Oost Europa vrede en identiteit zoeken door te buigen voor de Heer
  o   Bid ook voor andere leiders, die geen weg weten met het geweten en tegenstanders opsluiten
  o   Dank voor de vruchtbare Balkanreis van Leo en Auke

Hartelijke groet,

Kees Sinke
Gebedscoördinator ChristenUnie

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari