Bijdrage Cynthia Ortega en Arie Slob schriftelijke vragen ketenaansprakelijkheid

08-03-2011 15:00 08-03-2011 15:00

Aanvullende schriftelijke vragen van de leden Ortega-Martijn en Slob (ChristenUnie) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Economie, Landbouw en Innovatie naar aanleiding van de beantwoording van de Kamervragen over de gevolgen van ketenaansprakelijkheid op grond van de Wet arbeid vreemdelingen van 24 januari 2011.

 

 

1. Bent u op de hoogte van het feit dat de dagbladbedrijven opereren in een markt waar sprake is van (weinig tot) geen concurrentie als het gaat om de landelijke distributie van kranten? 

 

2. Vindt u het redelijk dat een bedrijf op grond van de WAV volledig aansprakelijk wordt gesteld in een markt waar nauwelijks sprake is van concurrentie zoals in de marktverhouding tussen de dagbladuitgevers en distributiebedrijven en de afhankelijkheid gelegen is in de omstandigheid dat men niet anders kan dan gebruik maken van een extern bedrijf waar weinig invloed op uit te oefenen is? Welke uitweg ziet u voor deze uitgevers?

3. Indien er geen uitweg is, vindt u het in een situatie als deze dan gerechtvaardigd dat deze uitgevers toch volledig beboet zijn terwijl zij niet in de gelegenheid zijn (geweest) om over te stappen naar een andere ketenpartner voor de distributie van hun kranten?

 

4. Kunt u een nadere toelichting geven welke de omstandigheden zijn die voor de toepassing van een  matigingsbeleid met betrekking tot het opleggen van zulke boetes van belang kunnen zijn? Wanneer kunt u ons over de uitkomst hiervan nader informeren?

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2011

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari